De Verlengde Bentwoudlaan wordt erdoorheen gedrukt, vindt Remko Roos.
De Verlengde Bentwoudlaan wordt erdoorheen gedrukt, vindt Remko Roos.
Ingezonden brief

‘Gemeente en provincie willen de (Verlengde) Bentwoudlaan erdoor drukken’

Ingezonden

De provincie wil deze ‘N207 Zuid’ vanaf de enorm uit te breiden Boskoop Greenport (met klimaatopwarmende kassen en biomassacentrales) verbinden met de Moordrechtboog. De N207 Zuid kan later nog worden verbreed en doorgetrokken naar de N11. Bezorgde inwoners verwachten een aanzuigende werking van extra regionaal (vracht)verkeer.

In 2018 drukte de provincie de N207 Zuid eerst bestuurlijk door om daarna pas het nut en noodzaak van deze weg en alle alternatieven te willen onderzoeken. 

Bovendien negeren de provincie en de gemeente het burgerinitiatief van het Molenberaad. Daaruit blijkt dat deze weg de regionale knelpunten niet oplost. Met de overwegend westelijke wind zullen Waddinxveense inwoners blootgesteld worden aan nog meer verkeerslawaai en -vervuiling, ook ‘s nachts.

Fijnstofmetingen tonen aan dat Waddinxveen al zonder de N207 Zuid alle WHO-fijnstofnormen overschrijdt uit het door de provincie Zuid-Holland, Boskoop en Waddinxveen ondertekende Schone Lucht Akkoord.

Onder de Moordrechtboog en de Nieuwe Vredenburghlaan is mogelijk giftig afval gestort. Verder zijn alle uitbreidingsplannen in strijd met de beoogde halvering van de stikstof- en CO2-uitstoot in 2030.

Een rechtschapen overheid erkent dat er geen enkele ruimte is voor nog meer vervuiling en uitstoot door wegen, industrieterreinen, Wagro, kassen en biomassacentrales. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

Het Molenberaad wil een aftakking van de Nieuwe Vredenburghlaan naar het industrieterrein Coenecoop. Het bedrijfsleven ondersteunt dit ‘Coenecooppootje’, dat een deel van het huidige verkeer op de Beijerincklaan en de Coenecoopbrug kan overnemen.

Hoe kan de overlast voor de inwoners bestreden worden? Krijgt het Coenecooppootje stil asfalt, een groene geluidswal (met zonnepanelen) en fijnstofafvangende planten?

  • Remko Roos


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.