Afbeelding
Ingezonden brief

‘Meer stichtingen zijn overbodig’

Ingezonden

Er gebeurt onder normale omstandigheden veel in het Waddinxveense Cultuurhuys. Al met al zijn de gebruikers van het pand; stichting Vonk, de bibliotheek, stichting Cultuurhuys De Kroon en stichting Vrijwilligerswerk er samen in geslaagd het beoogde concept bruisend dorpshart te realiseren.

Zonder pijn ging het niet. Het klimaatsysteem voldeed niet, de energiekosten bleken beduidend hoger dan verwacht, de afgesproken openingstijden in de avond konden niet gegarandeerd worden en er ontstonden soms belangenconflicten tussen De Kroon en de Bibliotheek bij het gebruik van de begane grond. Er moest dus iets gebeuren.

De wethouder cultuur vroeg om met oplossingen te komen. Die werden geboden op 17 september 2019 aan het college. De gebruikers kregen één keer de mogelijkheid om de voorstellen toe te lichten en daarna bleef het oorverdovend stil.

En ineens verschijnt er, zonder overleg met de betrokken organisaties, een memo waarin De Kroon zich mag beperken tot de theaterfunctie en als bonus de horeca (inkomsten) krijgt toebedeeld. 

De minder dankbare taak van het beheer moet een vijfde, nog op te richten stichting voor haar rekening nemen. Een vijfde stichting biedt echter geen soelaas voor de hogere energiekosten, de kwaliteit van het klimaatsysteem en de gegarandeerde openingstijden. Ook voor het regelen van de onderlinge verhoudingen is volgens de eerder genoemde voorstellen geen vijfde stichting nodig.

Het moet ook nog budgettair neutraal. Dat zal niet meevallen. De gezamenlijke organisaties in De Kroon betalen samen de volledige kosten van het gebruik (huur, energie etc.). Vonk betaalt bijvoorbeeld ruim 90.000 euro per jaar, ruim 40 procent van de jaarlijkse subsidie en de jaarlijkse stijging van de gebruiksvergoeding wordt niet gecompenseerd.

Ter vergelijking: de buitensportclubs betalen niet meer dan gemiddeld 13 procent van de kosten van hun accommodaties.

Cultuur kun je niet eten en kent geen georganiseerde kiezersachterban. Ik vrees daarom dat enkele van de betrokken organisaties het financiële gelag gaan betalen en mogelijk verdwijnen.

Van het gemeentebestuur moet je het maar hebben.

  • Piet Smit, voorzitter Stichting Vonk op persoonlijke titel

Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.