Afbeelding
Ingezonden brief

‘Bekend met het Heintje Davids-syndroom?’

Ingezonden

De actieve politiek blijft gepensioneerde politici trekken. Voor hen geldt het bekende ‘er is een tijd van komen en een tijd van gaan’, maar dan aangevuld met ‘en er is een tijd van terugkomen’. Het Heintje Davids-syndroom zou je het kunnen noemen. Ditmaal is het Stephan Peters, oud-fractievoorzitter van Weerbaar Waddinxveen, die zijn politieke rentree wil maken bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Niet met WeWa, die ziet zijn terugkomst blijkbaar niet zitten, maar met een nieuwe partij: Waddinxveen22.

Speerpunten van de nieuwe club zijn betaalbare woningen voor starters en senioren, herinvoering van de gewone verkeersregels bij rotondes en een onderzoek naar de wenselijkheid van een coffeeshop in Waddinxveen. Of Peters ook een bordeel, abortuskliniek en een asielzoekerscentrum wil is thans niet bekend. 

Stephan Peters zegt dat het anders kan en anders moet. Hij zegt niet dat het beter moet. Zo is het de vraag of een coffeeshop een verbetering is. Zeker, lokale verslaafden hoeven dan niet zo ver te fietsen, maar de shop zal ook een aantrekkingskracht hebben op gebruikers van buiten. Dat kan leiden tot overlast. En Waddinxvenertjes in de groei zouden kunnen overwegen zo’n shop eens uit te proberen. Niet ondenkbaar dat de Waddinxveense bevolking zich daartegen weerbaar zal opstellen.

Dan die betaalbare woningen voor starters en senioren. Dat onderwerp is volgend jaar achterhaald, omdat Waddinxveen in 2022 werkelijk is volgebouwd. De situatie rond rotondes, het speeltje van WeWa, billijkt geen nieuwe partij. 

Bezwaren kunnen worden voorgelegd aan de rechter of de Raad van State. Ook zou Peters een ouderwetse protestbijeenkomst en demonstratie kunnen organiseren om zijn denkbeelden te openbaren aan bevolking en gemeentebestuur.

Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, luidt het gezegde. Ik geef Stephan Peters in overweging hier eens over na te denken. Wellicht dat hij dan een andere hobby gaat zoeken.

  • Gerard Brekelmans


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.