In 2019 gingen college en raadsleden van Waddinxveen langs bij een biomassacentrale in Eindhoven.
In 2019 gingen college en raadsleden van Waddinxveen langs bij een biomassacentrale in Eindhoven. Foto: archief
Ingezonden brief

‘Wie de schoen past...’

Ingezonden Biomassacentrales 584 keer gelezen

De ingezonden brieven in HvH onlangs, van Sandra Plantenga en Van der Meer, gaven terecht een inhoudelijk weerwoord op het pagina’s grote interview met Wim Lexmond. Maar waar zij helaas niet op ingaan is het feit dat niet Wim Lexmond, maar de gemeente het kwade genie is. 

Immers, niet Lexmond kwam met het idee van een biomassacentrale, maar het was de gemeente die in 2001 bij hem aanklopte. Resultaat: de wethouder was laaiend enthousiast. Ja, wat wil je dan nog als microbioloog. Maar dat sedert 2001 het draagvlak voor biomassacentrales totaal gekanteld is, had Wim Lexmond natuurlijk ook moeten weten. 

Wie nu de partijprogramma’s van de acht grootste politieke partijen bestudeert, ziet dat alleen het CDA nog steeds een voorstander van bmc’s is, alle andere hebben hun steun ingetrokken. Inmiddels weet ook iedereen wel dat zonder de 14 miljard subsidie er geen 219 bmc’s in ons land operationeel zouden zijn, en er nog eens 153 gepland zijn. 

We moeten dus wel eerlijk zijn. De Waddinxveense gemeenteraad is in feite verantwoordelijk voor de bmc’s die hier worden neergezet. De verantwoordelijke partijen en de laaiend enthousiaste wethouder van toen zouden zich daarom in het openbaar moeten verantwoorden. 

Of dat kan? Natuurlijk, voor spijtbetuigingen is het nooit te laat.

  • Wijtze Visser


Zoveel mensen, zoveel meningen…

Ingezonden brieven bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.

De redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de printversie als op sociale media van Hart van Holland.