Afbeelding
Foto: Martin van Dijk
Ingezonden brief

‘Met pleisters plakken los je niets op’

Ingezonden

Het artikel in Hart van Waddinxveen van 24 maart over de bezwaren van het bewonerscomité Bloemendaalseweg deed mij de wenkbrauwen fronsen.

Het comité geeft aan dat ze wil dat er eindelijk iets gebeurt aan de problematiek op de Brugweg. Fijn, zou je zeggen, maar hoe zou iemand wonend op de Brugweg denken over de voorgestelde oplossingen?

De Brugweg - een smalle enkelbaans erftoegangsweg - heeft al 40 jaar last van alsmaar toenemende verkeersdruk. De weg is ongeschikt voor het vele (sluip)verkeer (2757 auto’s gemiddeld per werkdag) en het grote aantal vrachtwagens (189 per etmaal) in combinatie met het fietsverkeer van de schoolgaande jeugd (1924 fietsers per schooldag).

Gelukkig heeft de gemeente ‘de Brugweg veiliger maken’ expliciet in het coalitieakkoord staan, is er een integraal verkeersproject voor het gebied rondom de Gouwe (Beter Bereikbaar Gouwe) en is het Brugwegcomité constructief met wethouder Schippers in overleg. Alle partijen in het gebied zijn het erover eens; een structurele oplossing is nodig voor het toenemende verkeer uit Reeuwijk-Dorp.

‘Blijven we de problemen over de schutting van de Brugwegbewoners gooien?’

De gemeenteraad heeft, na het horen van alle argumenten van alle Waddinxveense belanghebbenden, een motie aangenomen om maatregel W24 (de ontsluitingsweg) verder uit te werken. De vlag kan uit, na 40 jaar strijden voor een veilige woonomgeving op de Brugweg. Of toch niet?

Het voorgestelde stappenplan van de Bloemendaalseweg lost de problemen niet op, er worden slechts suggesties gedaan om de symptomen aan te pakken.

Het probleem wordt met de genoemde bypass verlegd naar de noordzijde van de Brugweg, waardoor de bewoners van 55 woningen daar een weg in hun achtertuin aangelegd krijgen. Tel daar het, niet in het artikel genoemde, verdwijnen van parkeerplaatsen langs de Brugweg bij op en je woont vervolgens midden ín de problemen, in plaats van ernaast.

De weg langs de noordzijde loopt ook door polder Bloemendaal en gaat dus door hetzelfde gebied als W24, alleen mét bewoners die er direct last van hebben.

Blijven we de problemen over de schutting van de Brugwegbewoners gooien en blijven er pleisters geplakt worden of zullen we met elkaar de problemen structureel en gedegen oplossen?

  • Léon Neven, lid Brugweg-Zwarteweg comitéZoveel mensen, zoveel meningen

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven,
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.