Waddinxveen moet goed kijken naar nog beschikbare locaties om sociale huurwoningen neer te zetten.
Waddinxveen moet goed kijken naar nog beschikbare locaties om sociale huurwoningen neer te zetten. Foto: Aad Versluis
Ingezonden brief

‘Al met al triest, gemeente moet stoppen met eenzijdig woningbouwbeleid’

Ingezonden

Op 16 maart jl. verscheen op Hart van Waddinxveen een artikel dat er geen sociale huurwoningen in Triangel Zuid-Oost komen. In het artikel zegt de gemeente dat het contractueel en ook financieel niet mogelijk is om af te wijken van het woonprogramma van honderd woningen in de middeldure huur.

Door de gemeente wordt gesteld dat een mix van vijftig middeldure huurwoningen en vijftig sociale huurwoningen volgens hen niet haalbaar is. “Alleen een variant met vijftig sociale huurwoningen en vijftig vrije sectorwoningen is financieel haalbaar.”

Al met al een trieste zaak. Vooral naar sociale huurwoningen zijn startende Waddinxveners op zoek en wederom wordt er niet naar hen geluisterd en worden zij in de steek gelaten. Waar is de gemeente Waddinxveen nu mee bezig? Het opzetten van duurdere zogenaamde yuppiewijken zoals in het Sleutelkwartier en dure koopwoningen in de Glasparel en ’t Suyt krijgen prioriteit.

In de Bomenwijk zie je dat de huurwoningen van Woonpartners die daar leeg komen, direct te koop worden gezet. De prijzen variëren van 259.000 tot 350.000 euro, dus ook geen alternatief voor de startende woningzoeker. Het gevolg is dat we deze zoekers wegsturen uit de gemeente.

Het geheel is in strijd met de Woonvisie Waddinxveen 2018-2022. Hierin zegt de gemeente dat er variatie moet zijn in het woningaanbod, zodat iedereen een geschikte woning kan vinden in Waddinxveen. De gemeente wil dan ook kwaliteit en diversiteit bieden, zowel qua woning als qua woonomgeving.

Een reden voor de gemeente om goed te kijken naar de nog beschikbare locaties in Waddinxveen en daar de nodige sociale huurwoningen neer te zetten. Gedacht moet dan zeker worden aan de Triangel, een wijk in ontwikkeling waar een verscheidenheid van woningen moet komen. Gedacht moet dan worden aan eengezinswoningen en appartementengebouwen zoals Parkhoven.

Ook het nog steeds braakliggende terrein van de voormalige schilderschool aan de Esdoornlaan/Sniepweg zou een goede locatie kunnen zijn. Een uitdaging voor de gemeente om hier iets mee te doen en niet de ogen te sluiten.

  • Aad Versluis


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.