Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>&#39;In het winkelgedeelte van de Dorpstraat kan nu ook met hoge snelheid gereden worden.&#39;</p>

'In het winkelgedeelte van de Dorpstraat kan nu ook met hoge snelheid gereden worden.'

(Foto: Aad Versluis)
Ingezonden brief

‘Herbestrate Sniepweg is een ‘normale’ weg geworden’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Op 3 maart 2021 stond in Hart van Holland een artikel over de bewoners van de Sniepweg over de verkeersdrukte op deze weg, waardoor hun huizen op de funderingen staan te trillen.

Er wordt aangegeven dat de in 2018 opnieuw bestrate 30 kilometerzone tussen de Dreef en de Plasweg volgens hen de laatste jaren te maken heeft met ‘een enorme verkeerstoename’ en een daardoor ‘beduidend hoger’ geluidsniveau in vergelijking met de vroegere asfaltweg. Door de uitbreiding van de woonwijk ‘t Suyt en de bebouwing van de Plasweg werd van de Sniepweg een ‘belangrijke ontsluitingsweg’ gemaakt. Ook wordt aangegeven dat het evenemententerrein aan de Dreef voor overlast zorgt.

Voordat de Sniepweg werd herbestraat was ongeveer in het midden van deze weg een versmalling aangebracht, waardoor het verkeer langzamer moest rijden. Nu het een 30 kilometerzone is geworden is het een ‘normale’ weg geworden zodat men zich niet meer aan deze 30 kilometer houdt. 

Hetzelfde is het geval in de Dorpstraat. Ook deze werd gelijktijdig herstraat en het gedeelte van de Beethovenlaan tot aan de Plasweg is voorzien van verkeersdrempels. Het winkelgedeelte van de Dorpstraat is een weg waar ook de obstakels zijn weggehaald en waar nu met hoge snelheid gereden kan worden. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op voor de voetgangers.

Door wethouder Kirsten Schippers werd in 2018 de opening van deze straat verricht met de woorden: “Ik vind het heel mooi dat ik als één van de jongste wethouders een van de oudste straten van Waddinxveen mag openen.” Vergeten werd dat het een gevaarlijke straat was geworden. 

Leg je bovenstaand probleem nu voor aan de gemeente, dan krijg je als antwoord dat er beter gehandhaafd zal worden. Echter, nadat de politie nationaal is geworden zie je minder dienders op straat en boa’s zijn ook in geen velden of wegen te bekennen.

Mijn voorstel is om niet alleen goed te handhaven, maar ook om in beide straten verkeersremmende objecten te plaatsen. Gemeente, doe hier iets aan en luister naar je inwoners!

  • Aad Versluis


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Meer berichten