[Ingezonden] Weinig vertrouwen in de gemeente
Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Pixabay
Ingezonden Biomassacentrales

Weinig vertrouwen in de gemeente

  •   keer gelezen   Ingezonden

Uit een onlangs gehouden enquête is gebleken dat slechts 19 procent van de inwoners vertrouwen heeft in het Waddinxveense bestuur. Liefst 37 procent gaf aan nauwelijks tot geen vertrouwen te hebben. Een bedenkelijke score. 

De uitslag van de enquête verbaast mij echter niets. Alleen het proces rond de vermaledijde biomassacentrales gaf blijk van een staaltje onbehoorlijk en uitermate discutabel bestuur. 

Het begon allemaal met het bestemmingsplan Glasparel - een overigens eufemistische naamgeving - waarin destijds onder de noemer ‘agri business’ (what’s in a name) geraffineerd twee biomassacentrales verborgen zaten, die afzonderlijk net onder de milieugrenswaarde van 15 megawatt zitten, maar bij elkaar opgeteld daar ruimschoots overheen gaan. 

Pas toen het in feite te laat was en de eerste vergunning was verleend, kreeg de Waddinxveense burgerij er lucht van en realiseerde zij zich dat zij door de gemeente en betreffende ondernemers een rad voor ogen was gedraaid. De verdere jammerlijke geschiedenis is genoegzaam bekend. 

Naast de discutabele gang van zaken rond de biomassacentrales, heb ik nog een aantal ervaringen. Een destijds door mij ingediende, uitvoerige en gedegen onderbouwde klacht over de handelswijze van de gemeente is aanvankelijk gewoonweg door de gemeente genegeerd. Pas na drie keer reclameren en uiteindelijk rechtstreekse benadering van de burgermeester ontving ik van hem een uiterst korte en koele reactie, waarmee mijn klacht bepaald geen recht is gedaan. 

Ook op een aantal andere acties mijnerzijds richting gemeente kwam pas antwoord na herhaald en vastbesloten aandringen. Ik heb van andere inwoners soortgelijke ervaringen vernomen. Kennelijk is het de tactiek van de gemeente om betrokken burgers net zo lang te negeren tot zij uiteindelijk - moedeloos geworden - afhaken. 

Zo ga je als fatsoenlijk bestuur toch niet om met je inwoners? Het is te hopen dat de uitkomst van de enquête de gemeente nu eens flink wakker schudt en dat zij zich voortaan in haar handelswijze richting burgers als een betrokken, verantwoordelijk en goed luisterend bestuursorgaan gaat gedragen. 

Maar eerst zien, dan pas geloven.

  • Jan van der Meer


Meer berichten