Afbeelding
Foto: Ylanite Koppens/Pixabay
Ingezonden

Sint en Piet vergeten 2020 zeker niet

Ingezonden Biomassacentrales

Door corona is er minder luchtvervuiling, lawaai, lucht- en wegverkeer.
Gelukkig wel meer tijd en aandacht voor elkaar en dat smaakt naar meer.

Kortzichtige politici gooien in paniek miljarden in een enorme fossiele put.
Al 4 miljard naast de jaarlijkse 2,5 miljard naar de luchtvaart, met welk nut?

Wat hebben politici toch met grootschalige veeteelt en de energie-intensieve industrie?
Waarom krijgen ook de petrochemie, biomassa en kassen jaarlijks miljarden subsidie?

Grootverbruikers betalen veel te weinig voor hun kerosine, kolen, olie, gas en elektriciteit.
Terwijl vooral zij het klimaat en de natuur vernietigen en misschien zelfs de mensheid.

De kosten van alle (export)subsidies komen vooral bij de inwoners terecht.
Net als de snel oplopende natuur- en klimaatkosten en dat is pure onrecht.

In Waddinxveen bestaat duurzaamheid volgens de rekenkamer vooral op papier.
De biomassabestuurders gooien 166 miljoen in houtovens, voor inwoners geen plezier.

Terwijl er betere oplossingen zijn voor de huidige en toekomstige leefomgeving.
Regeren is vooruitzien in plaats van terugkijken, voor beleidsmakers een lastig ding.

De overstap naar de kringloopeconomie vergt politieke wil én kost minder geld.
Een beleidsmaker die dat besef in concrete daden omzet is pas een echte held.

Sint en Piet geven het goede voorbeeld met een nieuwe boot, zonder diesel of stoom.
Want dankzij alle zonnepanelen en kleine windmolens vaart deze helemaal op stroom.

Denk juist in deze tijden aan elkaar, maar vergeet zeker het nageslacht niet.
Blijf voorlopig nog in klein comité en handel positief, net als Sint en Piet.

  • Sint Remko en Piet Roos