Wethouder Kraaijestein kreeg te maken met protesterende leerlingen van de Theo Thijssenschool, afgelopen juli voor het gemeentehuis.
Wethouder Kraaijestein kreeg te maken met protesterende leerlingen van de Theo Thijssenschool, afgelopen juli voor het gemeentehuis. Foto: Nicole Lamers
Ingezonden

Het scholenbeleid kraakt en piept

Ingezonden 496 keer gelezen

Het scholenbeleid van Waddinxveen kraakt en piept. De aanwas van nieuwe kinderen in het basisonderwijs is groot door alle nieuwbouw en er is onvoldoende capaciteit om deze kinderen te plaatsen. Onze burgermeester had dit al zien aankomen, maar het gaat harder dan verwacht, zo meldde hij. Deze visieloosheid en het missen van inzicht in oorzaak-gevolg wordt vervolgens als een hete aardappel doorgeschoven naar de basisscholen die dit probleem maar moeten oplossen. 

Zo wordt het spiksplinternieuwe scholencomplex aan de Parklaan al uitgebreid met een tijdelijk schoolgebouw. Op de Theo Thijssenschool is het echter nog slechter gesteld. Het gebouw aan Kerkweg-Oost is in 2017-2018 voor meer dan twee miljoen euro volledig gerenoveerd en vergroot. Echter door de keuze voor een peuterspeelzaal is een groot lokaal niet ten gunste van de leslokalen gekomen, waardoor er na één schoolseizoen al een ruimtetekort is ontstaan. 

Dit ruimtetekort is te wijten aan het feit dat Stichting Klasse te veel nieuwe kinderen heeft aangenomen zonder hiervoor de beschikbare ruimte te hebben. Ook de sanitaire voorzieningen blijken tekort te schieten. Ook hier is visieloos beleid de oorzaak van de ontstane problemen. 

De oplossing werd in juni, net voor de zomervakantie, als vaststaand feit gepresenteerd: groep 7 en 8 worden verplaatst naar Kerkstraat 13. Dit pand uit 1930 staat op het punt om gesloopt te worden, de sanitaire voorzieningen, ventilatie/verwarming zijn te droevig voor woorden en de kwaliteit van lesgeven staat onder druk.

Ondanks het verzet van vele ouders zegt de directeur van de school niets te kunnen doen en niets anders dan het (visieloze) beleid van de stichting en gemeente uit te voeren. Waar de gemeente Waddinxveen werd beloond als beste werkgever mogen ze wat ons betreft wel eens wat beter op de ‘kleintjes’ letten en het basisonderwijs in Waddinxveen eens goed structureren. Dan praten we nog niet eens over de gymfaciliteiten, of juist het gebrek hieraan. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Immers, wie investeert in de jeugd, kan hier in de toekomst profijt van hebben!

  • Rob van Veldhoven


Hoe denk jij erover?

Een ingezonden brief is een mogelijkheid om ongezouten de waarheid - jouw waarheid - te geven. Maar jouw mening geven kan ook door een vragenlijst in te vullen. Via Toponderzoek peilt de redactie van Hart van Holland de Waddinxveners graag over het tekort aan ruimte op sommige scholen. 

Deze enquête is in te vullen vanaf vrijdag 16 oktober 12.00 uur.