Veel ouders in Waddinxveen maken gebruik van de bso.
Veel ouders in Waddinxveen maken gebruik van de bso. Foto: archief
Ingezonden

Buitenschoolse en voorschoolse opvang niet goed geregeld

Ingezonden 692 keer gelezen

De situatie rondom bso en vso (buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang) in Waddinxveen loopt volledig uit de hand en je kunt nergens aankloppen voor een oplossing.

Beste gemeente: als er besloten wordt om alleen maar te bouwen voor met name jonge families, maar er wordt niet gekeken naar de consequenties hiervan, dan gaat dit binnen de kortste keren grote problemen veroorzaken voor diezelfde jonge families. Bso en vso is noodzakelijk voor de ouders die beiden moeten werken om de dure huizen te kunnen betalen.

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er niet genoeg bso-/vso-organisaties binnen Waddinxveen zijn om de toestroom van kinderen aan te kunnen? Overvolle groepen en ellenlange wachtlijsten zijn het gevolg bij bestaande organisaties. Helaas is onze – en die van nog veel meer families – situatie recentelijk geëscaleerd omdat onze bso ermee ophield. 

Dat betekent concreet: jezelf op alle wachtlijsten laten zetten van elke bso die beschikbaar is in de buurt totdat je ergens terecht kunt. Tot die tijd (waarschijnlijk duurt het een jaar!) is het halfslachtig oplossingen regelen zoals vrij nemen, oma van 70+ in coronatijd toch laten helpen en hopen dat je baas nog een jaar begrip voor jouw situatie kan opbrengen. 

Dit is een dagelijkse, zeer stressvolle situatie die niet structureel vol te houden is en je vraagt je toch af of de gemeente haar verantwoordelijkheden voor al die groeiplannen nog gaat nemen. Willen groeien betekent rekening houden met alle scenario’s. 

Het wordt tijd om rekening te gaan houden met hardwerkende ouders die ervoor zorgen dat deze gemeente in stand blijft. Zorg voor goede, veilige oplossingen, denk mee en help de bso-/vso-situatie onder controle te krijgen. 

Overigens doen jonge ouders van pasgeboren kinderen er goed aan om zich alvast op de lijsten van de scholen en bso/vso in de buurt in te schrijven. Dat is helaas momenteel met jarenlange wachtlijsten de enige manier om uiteindelijk een plaats te kunnen bemachtigen.

  • Christa van der StarreHOE DENK JIJ EROVER?

Een ingezonden brief is een mogelijkheid om ongezouten de waarheid - jouw waarheid - te geven. Maar jouw mening geven kan ook door een vragenlijst in te vullen. Via Toponderzoek peilt de redactie van Hart van Holland de Waddinxveners graag over het tekort aan ruimte op sommige scholen. 

Deze enquête is in te vullen vanaf vrijdag 16 oktober 12.00 uur.