Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>Een biomassacentrale in Lelystad.</p>

Een biomassacentrale in Lelystad.

(Foto: Primco)
Ingezonden Biomassacentrales

De lange kerfstok van de biomassabestuurders

  •   keer gelezen   Ingezonden

Het woord ‘biomassa’ ontbrak in het opgestelde beoordelingsbesluit van Glasparel (2013). Dit door Wayland betaalde besluit negeerde de stapeleffecten van drie biomassacentrales, zes industrieterreinen, de kippenfarm, extra vrachtverkeer en wegen. Zo werd onder toezicht van de gemeente een kostbare milieueffectrapportage voor Wayland voorkomen. 

Begin 2016 stemde het college in met de Beijerinckcentrale zonder zicht op de gevolgen voor het klimaat en de leefomgeving. Eén voormalige coalitiepartner beschuldigde het college van bestuurlijk doordrukken, maar greep niet in. 

In 2017 misleidde de verantwoordelijke wethouder de gemeenteraad en de inwoners met zijn uitspraak, dat de Wagrocentrale bij wind over de woonwijken stilgelegd zou worden. En hij blokkeerde de door inwoners aangevraagde luchtmetingen bij Wagro. Pas midden 2018 meldde de gemeente de komst van drie centrales. 

Volgens de verantwoordelijke wethouder kwam de late berichtgeving door ‘de gewenste zorgvuldigheid’, maar ze gaf geen informatie over de stapeleffecten op de leefomgeving van alle besluiten. Tijdens een bijeenkomst verwees het college kritische inwoners voor antwoorden naar de niet-bestaande milieueffectrapportage van Glasparel. 

De wethouder weigerde herhaaldelijk om de slapende vergunning van de Beijerinckcentrale in te trekken. Ze hield de inwoners voor dat ze de centrales niet kon tegenhouden en wilde eerst meer weten over de gezondheidseffecten. Waarom gaf ze Wayland even later groen licht, zonder enig zicht op die gezondheidseffecten? En waarom kwam de gemeente pas daarna met een constructie om centrales wél tegen te kunnen houden?

Vlak voor het zomerreces voorkwam een IT-probleem dat de meerderheid van de gemeenteraad kon stemmen tegen de drie centrales. Vervolgens viel het college over het functioneren van de biomassabestuurder. Daarna is een afgezwakte motie ‘Stop biomassa’ aangenomen.

Biomassa is slechter dan kolen en bedreigt het Schone Lucht Akkoord, de volksgezondheid, het klimaat en de biodiversiteit. De 161 plus 5 miljoen stooksubsidie is conditioneel toegezegd. Het laatste woord is aan de rechter.

  • Remko Roos


Lees hier meer over de biomassacentrales in Waddinxveen in ons dossier

Meer berichten