[Ingezonden] Capabel, daadkrachtig en... zorgvuldig
Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>De raadzaal van Waddinxveen.</p>

De raadzaal van Waddinxveen.

(Foto: archief HvH)
Ingezonden

Capabel, daadkrachtig en... zorgvuldig

  •   keer gelezen   Ingezonden

De eerste twee kwalificaties geeft het nieuwe college zichzelf. Over de capaciteiten van de afzonderlijke wethouders wil en kan ik nog niet oordelen. Voor een daadkrachtig gemeentebestuur zijn ten minste twee partijen nodig: het college zelf en de gemeenteraad. Ik mis helaas de kwalificatie ‘zorgvuldig’. Een college dat zorgvuldige besluiten neemt, heeft die grondig doordacht en beoordeeld op de consequenties voor de uitvoering. En dat kan veel beter. 

Zo moet volgens het nog geldende collegeprogramma onder meer de huisvesting van maatschappelijke instellingen worden verbeterd. Met het ‘uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed’ dat nog door het vorige gemeentebestuur werd goedgekeurd, moest daar op een zorgvuldige manier inhoud aan worden gegeven. Besluitvorming over maatschappelijk vastgoed kan echter niet zonder te besluiten over welke maatschappelijke organisaties - onder welke voorwaarden van het overblijvende maatschappelijk vastgoed - gebruik mogen maken. Dat laatste is niet gebeurd. 

Zo lazen we onlangs in deze krant dat onder meer het Historisch Genootschap Waddinxveen nog steeds niet weet waar het aan toe is. Ook onzorgvuldig is het besluit over de ‘hybride’ sporthal. Er wordt straks een kale sporthal van de gemeente gekoppeld aan het gebouw van ASW. ASW moet dan de noodzakelijke kleedruimtes en horeca leveren. 

Dus is er sprake van één hybride complex, met twee eigenaren en meerdere sportclubs die er gebruik van gaan maken. Hoe dat georganiseerd gaat worden, moet nog worden uitgewerkt. Ook moet er nog duidelijkheid komen over de positie van de ASW-horeca. Of een clubhoreca zonder meer gebruikt kan worden door meerdere partijen en dus niet meer besloten zal zijn, is onbekend.

Tenslotte, de horecaondernemer die nu zijn bedrijf in de huidige, te slopen sporthal runt, is straks zijn broodwinning kwijt. Capabel en daadkrachtig, we zullen zien. Op het gebied van zorgvuldigheid is in elk geval voldoende ruimte voor verbetering.

  • Piet Smit
Meer berichten