Afbeelding
Foto: Pixabay
Ingezonden brief

Afspraken haalbaar als grootverbruikers mee(r) betalen

Ingezonden 251 keer gelezen

Waarom betalen kleinverbruikers, zoals inwoners, minimaal vijf keer meer voor gas en stroom dan de grootverbruikers? Zij betalen veel minder heffingen en kleinverbruikers juist steeds meer.

Een glastuinder verbruikt gemiddeld evenveel energie als 4.000 woningen. Een deel van de glastuinders stapt over op aardwarmte of treft andere besparingen, die deels ongedaan worden gemaakt door groei. 

Biomassa in de glastuinbouw verhoogt de CO2-uitoot nog verder, ook in Waddinxveen. De glastuinbouw produceert in Nederland evenveel CO2 als vrijkomt bij het gasverbruik van 4 miljoen woningen. 

De overheid dwingt inwoners met een steeds hogere gasprijs om isolatiemaatregelen te nemen, terwijl bijvoorbeeld huurders daar zelf niet over gaan. En tegelijkertijd remt de overheid de noodzakelijke energiebesparingen bij grootverbruikers met kunstmatig lage energieprijzen, lage bijdragen aan het Klimaatakkoord en door minimale CO2-heffingen. 

Energiebesparingen in woningen hebben een beperkte klimaatimpact vergeleken met de nog steeds groeiende energie-intensieve, exportgerichte industrie. In Zuid-Holland verbruiken bedrijven 80 procent van alle energie. 

De overheid moet daarom de prioriteit verleggen van kleinverbruikers naar grootverbruikers. En stoppen met de miljarden aan subsidies en belastingkortingen voor biomassa, zakelijk verkeer, de luchtvaart, de olie en chemie, de glastuinbouw en andere fossiele grootverbruikers. 

Met het vrijgekomen bedrag kan de succesvolle salderingsregeling (nodig voor o.a. warmtepompen) doorlopen en het energieverbruik van alle 8 miljoen woningen middels isolatie en zonnepanelen minimaal halveren. Een jaarlijks stijgende CO2-heffing dwingt de grootverbruikers om hun energieverbruik fors te verlagen. 

Bedrijven die niet mee kunnen in de transitie zullen op termijn verdwijnen. Een paar glastuinders minder in Waddinxveen telt meer voor het klimaat, is goedkoper en kan sneller worden gerealiseerd dan het klimaatneutraal maken van 12.000 Waddinxveense woningen, want de tijd dringt voor de anderhalvegraadsamenleving.

Remko Roos