Het uitzicht op de Avondster, Waddinxveen.
Het uitzicht op de Avondster, Waddinxveen. Foto: Google Streetview
Ingezonden

Kortzichtig maaibeleid van de gemeente Waddinxveen

Ingezonden 750 keer gelezen

De gemeente, die zich zo graag als ‘duurzaam' afficheert, hanteert een maaibeleid waar natuurliefhebbers van huiveren. Neem bijvoorbeeld het omvangrijke, aan de Avondster gelegen gazon (circa 25 x 750m); dat wordt steevast één keer in de twee weken gemaaid. 

Vanuit mijn woning heb ik daar goed zicht op. De madelieven en boterbloempjes hebben hun kopjes nog niet boven het maaiveld gestoken, of hup, de maaimachine komt alweer grommend langs. Alles wat groeit en bloeit wordt meedogenloos onthoofd.

Dit, terwijl er op dit gazon slechts - voornamelijk niet-aangelijnde - honden worden uitgelaten. Verder heeft het gazon geen functie. De voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten zo noodzakelijke wilde bloemen en kruiden zijn zo kansloos tegen dit tweewekelijks maaigeweld. 

Ook bij de bomen rond het gazon wordt zo strak gemaaid, dat de schors hier en daar is beschadigd, hetgeen de gezondheid van de bomen niet ten goede komt. Het resultaat is een keurig maar saai gazon waar bij wijze van spreken op kan worden gegolfd. Het is sowieso onverstandig om het gras zo kort te houden, omdat de bodem dan veel sneller uitdroogt. 

Het resultaat is dat in tijden van langdurige droogte (wat in ons opwarmende klimaat helaas steeds vaker voorkomt), een geelbruin gazon ontstaat en dat ook de bomen eerder uitdrogen. 

Bovendien scheelt beduidend minder vaak maaien (2-4 keer per jaar) op termijn aanzienlijk in de kosten, hetgeen de toch al onder druk staande begroting van Waddinxveen alleen maar ten goede komt. Omliggende gemeenten als Alphen, Gouda, Zoetermeer en de waterschappen snappen het wel en maaien veel terughoudender, met prachtige kruidenrijke gazons en bermen als resultaat. 

Het radioprogramma Vroege Vogels besteedt hier regelmatig aandacht aan. Hun boodschap is telkens: 'Wees terughoudend met maaien, geef wilde bloemen, kruiden, insecten en vogels (in casu de biodiversiteit) een kans'. 

Ik heb verantwoordelijk wethouder Schippers hier meermaals op aangesproken. Zij is en blijft echter doof voor mijn smeekbeden - en die van de kruiden, wilde bloemen, insecten en vogels - het vele maaien gaat gewoon door. Mevrouw Schippers, hoe zit het met uw affiniteit met de natuur/biodiversiteit?

  • J.W. van der Meer