Afbeelding

Kast staat in de weg

Ingezonden

INGEZONDEN
'In een brief van 29 mei 2017 aan de bewoners van de Graanakker, Korenakker, Haverakker en omstreken werden we geïnformeerd over de herinrichting van het gebied. Op 19 juni 2017 werd gestart met de eerste fase. Door de aannemer werd ons verteld dat de werkzaamheden aan de voetpaden, parkeerplaatsen en de rijbaan aan de Korenakker (fase 10) zouden starten op 25 oktober 2017. De werkzaamheden zouden naar verwachting twee weken duren.

Je zou verwachten dat de gemeente alle betrokken partijen hierover zou hebben ingelicht, zo ook Ziggo. Aan de Korenakker staat een kast die blijkbaar de televisieverbindingen et cetera van Ziggo-klanten regelt. Blijkbaar is er geen contact geweest, want na de herinrichting staat genoemde kast midden op de straat! De gemeente is hiervan al verschillende keren, door diverse personen, ingelicht.

Na een aantal e-mails werd door de contactpersoon van de gemeente aangegeven dat de betreffende kast door Ziggo vóór de kerstdagen zou worden verplaatst. Communicatie met andere partijen blijkt voor de gemeente blijkbaar heel moeilijk te zijn, want de desbetreffende kast (zie de foto) staat er nog steeds. Waarschijnlijk moet deze eerst platgereden worden, met als resultaat geen televisie meer voor Ziggo-klanten, voordat de gemeente echt actie onderneemt richting Ziggo."

J.F. van Eden