Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Shaun Finn/Pixabay

OPW wil hogere bijdrage: ‘Ondernemersfonds nog weinig slagvaardig’

  •   keer gelezen   Financieel

Waddinxveen – Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW) wil meer slagkracht voor het ondernemersfonds in Waddinxveen. Daarom moet de bijdrage van bedrijven omhoog. De gemeente staat achter de plannen, maar zal zich financieel terugtrekken.

Door Erik van Leeuwen

Het ondernemersfonds in Waddinxveen kwam in 2015 van de grond met als doel de belangen van het bedrijfsleven te behartigen. Jaarlijks wordt 50.000 euro opgehaald via de verplichte bijdrage die bovenop de ozb-belasting bij bedrijven wordt geïnd. De gemeente verhoogt dat bedrag met eveneens 50.000 euro. Volgend jaar gebeurt dat voor de laatste keer.

OPW wil graag door met het ondernemersfonds, maar wel op een hoger ambitieniveau. Het stelt dat het nu door gebrek aan financiën weinig financiële slagkracht heeft. Daarom wil het dat de verplichte bijdrage van bedrijven wordt verhoogd naar 50 euro per ton Woz-waarde.

Feestpartij
“Het geld moeten we nu verdelen over negen trekkingsgebieden en daardoor kunnen we weinig doen”, zei Bernard Oosterom, voorzitter van het ondernemersfonds. Het fonds stopzetten zou de tijd terugdraaien, menen Oosterom en Jan Roggeveen, voorzitter van het OPW. De ondernemersvereniging zou verworden tot ‘een feestpartij’; een organisatie van alleen netwerken.

Met grote uitdagingen voor de deur is het juist nu belangrijk een slagvaardig ondernemersfonds te hebben, aldus Oosterom. “De afgelopen vijf jaar zijn er in Waddinxveen 42 procent meer bedrijven bij gekomen.” Met een verhoging van de bijdrage zou het ondernemersfonds jaarlijks tonnen te besteden hebben en dat kan volgens Roggeveen en Oosterom wel het verschil maken.

De gemeenteraad moet besluiten of het akkoord gaat met de extra bijdrage. Niet alle partijen zijn gecharmeerd van dat idee. D66 zei er bij monde van raadslid Art-Jo Wittenberg moeite mee te hebben dat de verplichte bijdrage voor alle bedrijven geldt. “Dus ook voor die bedrijven die denken er geen baat bij te hebben.”

Enquête
Uit een enquête onder de OPW-leden bleek dat meer dan de helft voorstander is van een doorstart van het ondernemersfonds vanaf 2023. Volgens Roggeveen en Oosterom wordt er gewerkt aan een groot draagvlak voor het ondernemersfonds 2.0.

De doorstart van het fonds maakt onderdeel uit van het koersdocument economische visie 2021-2026, waarover de raad woensdag een besluit neemt.

Meer berichten