De remonstrantse kerk in Waddinxveen.
De remonstrantse kerk in Waddinxveen. Foto: archief

Kerk krijgt mogelijk andere bestemming, met wat hulp van eenmalige uitkering

Cultuur 511 keer gelezen

Waddinxveen - Kerkgemeentes krimpen nog altijd. Volgens de gemeente is dat in Waddinxveen niet anders. Daarom is het tijd om te bekijken welke kerken in stand moeten worden gehouden en welke kerken wellicht een andere bestemming moeten krijgen. Het college pleit voor een lokale kerkenvisie en wil bij het Rijk aankloppen voor een eenmalige uitkering. 

Het college van burgemeester en wethouders meent dat er behoefte is aan een integrale kerkenvisie en wil een duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen voor de kerkgebouwen in Waddinxveen. 

Dat de kerken steeds verder leeglopen, staat buiten kijf. Het heeft ook geleid tot fusies van kerkgemeenten. Onlangs nog maakten de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk bekend als één nieuwe wijkgemeente onder de naam ‘t Spectrum verder te gaan. 

Veiligstellen
Elke Nederlandse gemeente kan bij het Rijk op dit moment eenmalig een aanvraag indienen voor een zogeheten ‘decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkvisies’.

Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden, hangt af van het aantal kerkgebouwen in een gemeente. Als deze 1 tot 19 kerkgebouwen heeft, geldt een bedrag van 25.000 euro. Of dit in Waddinxveen toereikend is, is nog de vraag. 

De bijdrage van het Rijk wil wethouder Kortleven in elk geval proberen veilig te stellen. De wethouder wil kerkgemeentes en inwoners betrekken bij de toekomst van ‘hun kerk’.