Het gebied tussen de boerderij op de hoek en de manege, is aangemerkt als locatie 3.(tekst/foto: Nicole Lamers)
Het gebied tussen de boerderij op de hoek en de manege, is aangemerkt als locatie 3.(tekst/foto: Nicole Lamers)

Bewoners staan juridisch in de startblokken tégen azc

Algemeen 1.373 keer gelezen

Waddinxveen - Zo’n 60 huishoudens in de omgeving van de Kleikade trekken gezamenlijk op tégen de gemeente die het weiland aan de Kleikade op het oog heeft voor de vestiging van een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. 

In een brief aan de gemeente laten de bewoners merken zich verenigd te hebben. Ze geven aan dat wethouder Kerssies volgens hen niet serieus in wil gaan op argumenten die de bewoners hebben ingebracht tégen de locatie. 

In de brief staat: “Er wordt voortgeraasd op de ingeslagen weg. Dit blijkt uit het gegeven dat vragen en argumentatie van bewoners over tegenstrijdigheden met vastgesteld en geldend beleid, en door bewoners feitelijk aangetoonde procedurele fouten, bij herhaling genegeerd worden.” Volgens de groep wordt het inhoudelijke gesprek uit de weg gegaan door de gemeente. De bewoners laten weten de gang naar de rechter niet te schuwen, mocht locatie 4 het toch worden. 

De Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen heeft inmiddels al een advocaat in de arm genomen en verzet zich met name tegen locatie 3, het perceel dat grenst aan manege Reigersburgh en door de gemeente wordt aangeduid als de locatie Achter Be Fair. Het plan zou in strijd zijn met de ‘bij besluit van 13 december 2023 van de raad toegekende bestemming natuur en recreatie aan de locatie’. Bovendien schort het qua communicatie vanuit de gemeente en zou de locatie ook veel te dichtbij Zuidplas (woonwijk) liggen. De vereniging wijst op ‘mogelijk overlast in de wijk’. De vereniging meent dat er alternatieve locaties zijn te vinden die veel meer geschikt zouden zijn en doet juridisch een beroep op de Wet open overheid waardoor men meer inzage zou kunnen krijgen over de selectie van de locaties. 

Over de locaties wordt voorlopig nog geen besluit genomen, eerst vinden nog bewonersbijeenkomsten plaats, wordt nader onderzoek gedaan en mogelijk worden nog andere locaties naar voren geschoven.