Bart Wiekart van de VVD, de partij die pleit voor een onderzoek. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
Bart Wiekart van de VVD, de partij die pleit voor een onderzoek. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)

Subsidiesysteem moet onder de loep worden genomen

Algemeen 449 keer gelezen

Waddinxveen – De gemeente is dit jaar flink meer geld kwijt aan subsidies aan maatschappelijke ondersteunende organisaties in vergelijking met vorig jaar. Voor het eerst komt het bedrag boven de één miljoen euro uit. De raad vroeg in de commissievergadering onlangs om bezinning.

De gemeente geeft komend jaar, als de gemeenteraad op 14 februari bij de raadsvergadering ‘ja’ zegt tegen het voorstel van het college, één miljoen en vijfendertigduizend euro uit. Dat is een verhoging van 186.000 euro (onder andere bedoeld voor het creëren van een inloophuis voor jongeren). Daarmee wordt het subsidieplafond, dat door de raad zelf als meetinstrument is bedacht in het verleden, opnieuw overschreden. De VVD is daarom van plan deze week (in de raadsvergadering van 14 februari, red.) een voorstel in te dienen om het systeem nog eens goed te onderzoeken en tegelijkertijd te kijken naar een alternatieve manier om meer controle te houden op de uitgaven. “Onze plafonds worden jaar na jaar overschreden, dan heeft zo’n plafond weinig zin”, liet VVD-raadslid Bart Wiekart onlangs in de commissievergadering weten. Ook andere partijen denken dat een subsidieplafond niet meer van deze tijd is. PCW wilde niet over één nacht ijs gaan. “Dat de plafonds de afgelopen jaren zijn overschreden komt door de bijzondere tijd waarin we hebben geleefd. Het is vooral de indexering”, reageerde Bert Waterman. Wethouder Femke Vleij zei goed te begrijpen dat de raad meer controle over de uitgaven wil hebben. “De subsidie voor maatschappelijke ondersteuning blijft maar groeien en maar groeien, dat zien wij ook.” Daarom kan zij zich wel vinden in een onderzoek naar een nieuw subsidiesysteem. “De verhoging van 186.000 euro voor dit jaar komt voor een groot deel (112.000 euro) op het conto van twee jeugdvoorzieningen: Gro-Up en Epic Youth.” Gro-Up richt zich op een inloophuis voor jongeren dat moet komen in gebouw Wereldwijd aan de Mauritslaan. De raad heeft twijfels over de locatie, maar volgens het college is de kans groot dat Gro-Up na de pilotfase naar het nog te bouwen buurthuis in Triangel verhuist.