De ijsvogel stond ooit op de Rode Lijst voor Nederlandse bedreigde vogelsoorten, maar inmiddels niet meer. (foto: Bob Wetsteen).
De ijsvogel stond ooit op de Rode Lijst voor Nederlandse bedreigde vogelsoorten, maar inmiddels niet meer. (foto: Bob Wetsteen).

Onderzoek naar beschermde vogels en vleermuizen

Algemeen 269 keer gelezen

Waddinxveen - De gemeente Waddinxveen sloot vorige week een contract met een ecologisch adviesbureau. Het bureau gaat onderzoek doen in Waddinxveen naar verblijfplaatsen van beschermde vogels en vleermuizen die in gebouwen leven. Het doel is om een zogenaamd soortenmanagementplan op te stellen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe gebouwen geïsoleerd kunnen worden zonder schade aan te brengen aan beschermde dieren.

Het is in Nederland verplicht om te onderzoeken of er wellicht dieren in je spouwmuur leven, als je wilt isoleren. Dit onderzoek kost tijd en geld. Om inwoners te helpen laat de gemeente ecologisch onderzoek doen naar alle woningen binnen de bebouwde kom.

Naar verwachting is het soortenmanagementplan begin 2025 klaar. Wie zich houdt aan de voorwaarden van dat plan, kan dan gratis gebruikmaken van de gemeentelijke ontheffing bij het isoleren van de eigen woning. 

Het onderzoek naar de vogels en vleermuizen loopt van maart tot en met juli. In die periode lopen of fietsen ecologen in Waddinxveen rond. Ze bekijken gebouwen en de omgeving. Dit kan ook in de nacht of in de vroege ochtend zijn, omdat vleermuizen nachtdieren zijn.
In woningen kunnen beschermde vogels of vleermuizen leven zonder dat de eigenaar of bewoner dat weet. Door isolatie kunnen dieren gedood worden en kan nestruimte verloren gaan. Dat wil de gemeente voorkomen, omdat vleermuizen en vogels belangrijk zijn voor de natuur. Zo bestrijden zij bijvoorbeeld insectenplagen.