Souburgh net voordat het gesloopt werd.
Souburgh net voordat het gesloopt werd.

Extra parkeerplaatsen en balkons sneuvelen bij nieuwbouwplan

Algemeen 966 keer gelezen

Waddinxveen - De gemeenteraad van Waddinxveen moet opnieuw zijn goedkeuring geven aan het bouwplan voor Souburgh. De nieuwbouw van het zorgcentrum aan de Prins Bernhardlaan is aangepast en hiervoor is een uitgebreidere omgevingsvergunning nodig. 

Over de nieuwbouw wordt al jaren gesproken. In de zomerperiode van vorig jaar werd de ontwerpfase voor de nieuwbouw van zorgcentrum Souburgh afgerond en kon de aanbesteding beginnen. De verhuizing van de bewoners van Souburgh naar de Rietkraag Gouda heeft al in oktober 2021 plaatsgevonden.

Maar nu is er opnieuw iets veranderd waarvoor dus een meer uitgebreide vergunning nodig is. In het nieuwe zorgcentrum komen 90 zorgplaatsen en 12 zogenoemde vpt-plaatsen wat staat voor volledig pakket thuis. Dat vpt houdt in dat één zorginstelling alle zorg levert op locatie. In het aangepaste plan zijn 6 parkeerplaatsen komen te vervallen en een extra ontsluitingsweg, om budgettaire redenen. En de zogenoemde groen-en glazenwasser balkons zijn eveneens gesneuveld om financiële redenen.

Een uitgebreide omgevingsvergunning geeft de mogelijkheid om af te wijken van het bestaande bouwplan, maar hiervoor is dus toestemming nodig van de raad in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen.