De samenwerking tussen de ambulancedienst en het Rode Kruis is uitgebreid in deze regio. (foto: pr)
De samenwerking tussen de ambulancedienst en het Rode Kruis is uitgebreid in deze regio. (foto: pr)

Rode Kruis springt bij in deze regio, bij grote drukte

Algemeen 331 keer gelezen

Regio - Het Rode Kruis heeft een team van deskundige vrijwilligers dat altijd klaarstaat om in actie te komen in geval van rampen en incidenten. Dit zogenoemde noodhulpteam neemt in Hollands Midden vanaf vrijdag 1 december een extra taak op zich: de ondersteuning van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Concreet betekent dit dat het Rode Kruis bij grote drukte de ambulancedienst helpt. Onder bepaalde omstandigheden kan het aantal vragen naar een ambulance sterk toenemen. In december 2022 was dat bijvoorbeeld het geval in periode van koud weer en ijzel. Door glijpartijen en schaatsongelukken reden ambulances toen af en aan. De RAV besloot hierop ondersteuning te vragen aan het Rode Kruis. Vanuit deze incidentele samenwerking ontstond het idee om aan deze vorm van hulpverlening meer vorm te geven. Het Rode Kruis en de RAV dachten na over een plan voor intensievere samenwerking. Vanaf vrijdag staan alle seinen in Hollands Midden op groen. Wanneer alleen eerste hulp ter plaatse nodig is, kan de Rode Kruis-vrijwilliger deze verlenen. Ook wanneer de patiënt fysiek in staat is om zittend vervoerd te worden naar het ziekenhuis of een huisartsenpost, kan het noodhulpteam dit doen. Wanneer sprake is van ernstiger letsel of ziekte, blijft het Rode Kruis-team bij de patiënt tot de komst van de ambulance.