Voor tijdelijke opvang van vluchtelingen is in het verleden de voormalige tennishal bij sportpark De Sniep gebruikt, maar dat is nu geen optie.
Voor tijdelijke opvang van vluchtelingen is in het verleden de voormalige tennishal bij sportpark De Sniep gebruikt, maar dat is nu geen optie.

Meedenken over geschikte locaties opvang asielzoekers

Algemeen 374 keer gelezen

Waddinxveen - De gemeente Waddinxveen roept inwoners en ondernemers op om mee te denken over geschikte locaties voor de opvang van 100 tot 150 asielzoekers in Waddinxveen.

De opvang is afgestemd  met andere gemeenten binnen de regio Midden-Holland en Holland-Rijnland. Bij de locatiekeuze wordt volgens de gemeente ook gekeken naar het mogelijk combineren met woonruimte voor andere doelgroepen die met spoed (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. 

In maart van dit jaar sprak burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis nog over de opvang van 84 vluchtelingen, in het jongste persbericht van de gemeente gaat het om 100 tot 150 vluchtelingen. 

Wethouder Albert Kerssies zegt: “De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk haar verantwoordelijkheid te blijven nemen voor een veilig thuis voor iedereen. We zijn een betrokken gemeente met een sociaal hart. Wij willen dus niet onze ogen sluiten voor het toenemende tekort aan opvangplekken in Nederland. We gaan deze uitdaging aan samen met de andere gemeenten in de regio.” Het college stelde dinsdag 23 mei de startnotitie ‘Duurzame opvang asielzoekers’ vast en biedt dit 21 juni aan de gemeenteraad aan. 

Inwoners en ondernemers wordt gevraagd om geschikte locaties aan te dragen. Deze moeten voldoen aan verschillende eisen. Het college stelt de raad voor om eind dit jaar een wegingskader vast te stellen. Met een wegingskader worden punten toegekend aan verschillende locatie-eisen. Op basis van het wegingskader, waar ook het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) naar kijkt, wordt een lijst opgesteld met locaties met de meeste punten. Naar verwachting kan de raad in het eerste kwartaal van 2024 een besluit nemen over de definitieve locatie(s). De kosten voor de ontwikkeling en exploitatie van een locatie liggen bij het COA De provincie Zuid-Holland stelt budget beschikbaar voor het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak.