In Triangel wordt wel doorgebouwd.
In Triangel wordt wel doorgebouwd.

Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Algemeen 625 keer gelezen

Regio - Zuid-Hollandse bestuurders onder wie wethouder Kerssies en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, dinsdag 14 maart ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 in totaal 250.000 woningen te bouwen. Dit zijn bijna net zoveel woningen als die er nu al staan in de stad Den Haag.

De locaties van de te bouwen woningen staan in de planning. Hiervan is 78 procent bekend gemaakt en deze locaties zijn opgenomen in de regionale realisatieagenda’s. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door corporaties. Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen. 

Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken.”

Minister Hugo de Jonge zei: “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is tweederde bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Al kan de tegenwind hier aan de kust stormachtige vormen aannemen, we trotseren haar. Gewoon harder trappen.”

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven. Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, met name langs de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen buitenstedelijke locaties.