Afbeelding
(foto: Pixabay)

Oeververbinding Boskoop aan noordkant

Algemeen 556 keer gelezen

Waddinxveen - Er is een streep gezet door de zuidelijke variant voor een tweede oeververbinding bij Boskoop. Beter Bereikbaar Gouwe gaat wel verder met onderzoek naar twee andere locaties, die aan de noordelijke kant van Boskoop liggen.

De zuidelijke route, ‘variant Zuid’ stond al enige tijd ter discussie omdat deze dwars ging door een woonwijk langs scholen en kerken. De bestuurders van Beter Bereikbaar Gouwe, waarin de gemeenten Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk samenwerken met de provincie om de verkeersdoorstroming in het gebied te bevorderen, vinden het niet kansrijk om de zuidelijke variant verder te onderzoeken en uit te werken.

Voor de oeververbinding zijn nu nog twee andere varianten in beeld, variant ‘Noord’ en ‘Midden’. Hiervoor zijn twee aanrijroutes. De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de Toegangsweg. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve Raak. Afgelopen week werden de schetsen getoond. 

Komende maand worden inloopbijeenkomsten gehouden, op 8 en 13 december. Er wordt momenteel ook druk bij het Rijk gelobbyd voor de komst van de Bodegravenboog.

Deze aansluiting moet voor lucht zorgen bij het drukke verkeer. De Bodegravenboog is een rijksopgave en daarom is er al enige tijd een lobbyproces gaande vanuit de gemeenten en de provincies richting de landelijke overheid. Onlangs werd door de samenwerkende partijen een brandbrief gestuurd naar Den Haag.

Bodegravenboog neemt ook voor Waddinxveen verkeersoverlast weg
Afgelopen vrijdag bezochten Tweede Kamerleden Bodegraven om zich te laten informeren over de Bodegravenboog, die ook voor Waddinxveen verkeersoverlast kan wegnemen.

Rogier Krabbendam, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW afdeling West, zei hierbij dat de wegverbinding tussen de N11 en de A12 broodnodig is voor de doorstroming van het verkeer.

“De Bodegravenboog is nodig om een verkeersinfarct te voorkomen.” Hij pleit ervoor om de Bodegravenboog op te nemen in een MIRT-verkenning, het meerjarenprogramma van de rijksoverheid voor grote verkeers- en infrastructurele werken.

“Vorige week hebben we enthousiast gereageerd op de robuuste investeringen in bereikbaarheid en woningbouw die het Rijk en regionale overheden hebben aangekondigd voor de provincie Zuid-Holland. Daar zijn we nog steeds heel blij mee. Dat neemt niet weg dat er gemene knelpunten in de infrastructuur overblijven die om een oplossing vragen. Er loopt nu een rijksonderzoek naar de verbreding van de A12. Deze corridor wordt steeds intensiever gebruikt voor met name het goederenvervoer. Dan moet je zorgen dat de verbindingen met de provinciale wegen goed zijn en bedrijventerreinen en logistieke locaties worden ontsloten.”

(Erik van Leeuwen)