Radha Sharda Kamaansing ontving een Koninklijke onderscheiding. (foto: Amiet en Rohan Bhoera)
Radha Sharda Kamaansing ontving een Koninklijke onderscheiding. (foto: Amiet en Rohan Bhoera) Amiet en Rohan Bhoera

Waddinxveense in Den Haag ontvangt onderscheiding

Algemeen 387 keer gelezen

Den Haag/Waddinxveen - Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis toog donderdag 24 november naar Den Haag om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan de Waddinxveense Radha Sharda Kamaansing. 

Op het Ministerie van Binnenlandse Zaken vond de uitreiking en het opspelden van de bijbehorende versierselen plaats.
Kamaansing is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ze is initiatiefnemer en medeoprichter van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) dat donderdag ook het 15-jarig jubileum vierde in het bijzin van koningin Máxima. MNR is een onafhankelijk netwerk van hoogopgeleide en multiculturele rijksambtenaren gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van rijksambtenaren met een biculturele achtergrond.

Daarnaast zou het netwerk een positieve impuls geven vanuit de gedachte dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten de denkkracht van de rijksoverheid kunnen vergroten.