Voldoende zoet water is ook belangrijk voor dieren en planten. (foto: archief Hart van Holland)
Voldoende zoet water is ook belangrijk voor dieren en planten. (foto: archief Hart van Holland)

Maatregelen treffen om verzilting te voorkomen

Algemeen

Waddinxveen/regio - Vanwege de aanhoudende droogte en het warme weer treffen vier waterschappen waaronder die van Rijnland, en Schieland en de Krimpenerwaard uit voorzorg maatregelen tegen teveel zout water in West-Nederland. Om verzilting te voorkomen worden waterinlaten en gemalen tijdelijk dichtgezet. Normaal gesproken bieden grote rivieren zoals de Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel en Lek voldoende tegendruk tegen de instroom van zout zeewater. Nu er langere tijd te weinig regen is gevallen en er weinig aanvoer is van zoet rivierwater, krijgt zout zeewater de kans om verder landinwaarts te stromen. Om te voorkomen dat te zout rivierwater terechtkomt in sloten, plassen en vaarten treffen de waterschappen nu maatregelen. Dat in een gebied ook voldoende zoetwater aanwezig is, is belangrijk voor onder andere de stabiliteit van dijken en kades, de waterkwaliteit, dieren, planten, bomen en voor (boeren)bedrijven. Voor de aanvoer van zoetwater gebruikt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard tijdelijk een alternatieve route: rivierwater vanuit de Hollandsche IJssel wordt via de Ringvaart geleid naar de Rotte. Nu het rivierwater nog net niet te zout is, laat het waterschap de komende dagen het water in de Rotte stijgen om als waterberging te dienen en als doorvoerroute naar lager gelegen polders.