Frans Schwiebbe. (foto van het CDA)
Frans Schwiebbe. (foto van het CDA)

CDA is Coenecooppootje niet vergeten

Algemeen

Waddinxveen – Het CDA vindt dat er meer ontsluitingen moeten komen voor de N207-Zuid, ook wel Verlengde Bentwoudlaan genoemd. Eén ontsluiting is volgens raadslid Frans Schwiebbe onvoldoende.

Schwiebbe is van mening dat het Coenecooppootje een oplossing kan zijn. “Ga er nou eens goed naar kijken”, zei hij woensdag tijdens de gemeenteraad. Volgens Schwiebbe is het goed dat het nieuwe college het Verkeerscirculatieplan hoog op de agenda heeft staan. “Het aantal verkeersbewegingen in Waddinxveen neemt door de groei in rap tempo toe.”

De gemeenteraad sprak afgelopen week over het inpassingsplan van de N207-Zuid. Deze nieuwe provinciale weg aan de westkant moet het verkeer van en naar Waddinxveen gaan afwikkelen.

Door de komst van de randweg moet er minder verkeer door de kernen worden geleid. Daardoor neemt, zo is het streven en de hoop, weer de verkeersveiligheid toe. De komst van de N207-Zuid wordt gezien als een maatregel om het sluipverkeer door Waddinxveen te verminderen. Andere maatregelen moeten plaatsvinden onder de paraplu van Beter Bereikbaar Gouwe, dat project loopt ook al een tijdje.

De gemeenteraad besloot in 2017 voor de Verlengde Bentwoudlaan te stemmen, waardoor het laatste stukje traject van N207-Zuid kan worden gerealiseerd. Hiermee komt de verbinding tot stand tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud. 

De gemeente dient binnenkort een zienswijze in op de nieuwe weg en de gemeenteraad kon daar haar input voor geven. Dat leidde tot een aantal aanpassingen. Zo wil de raad graag dat de provincie een stikstofparagraaf opneemt, dat er gekeken wordt naar maatregelen om duurzame energie op te wekken langs de weg (zon langs infrastructuur), maar ook dat actuele cijfers gebruikt worden voor de Milieu Effect Rapportage dat de impact op de omgeving aangeeft. “Als Waddinxveen zijn we veel harder gegroeid en in het rapport staan wat ons betreft achterhaalde aantallen”, aldus PCW-raadslid Corné Verduijn.

Daarnaast wil de raad dat er een groene geluidswal komt nabij ’t Suyt 2, dat aansluit op de groene uitstraling van de nieuwe woonwijk.