Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>De Vredenburghlaan werd in april 2021 geopend. (foto archief/provincie Zuid-Holland)</p>

De Vredenburghlaan werd in april 2021 geopend. (foto archief/provincie Zuid-Holland)

Aanvullend onderzoek N207 Zuid vanwege nieuwe stikstofregels

  •   keer gelezen

Regio – Bij het publiceren van het conceptplan van de N207 Zuid heeft de provincie een kleine slag om de arm gehouden vanwege de veranderende stikstofwetgeving. Bij aanleg van het volgende stuk van de weg moet rekening worden gehouden met nieuwe, strengere stikstofregels. Het effect hiervan verwacht de provincie eind dit jaar in kaart te hebben gebracht.

In een persbericht wordt gemeld dat er misschien een tweede ‘concept PIP’ komt. Dat heeft ermee te maken dat de makers van verkeersplannen sinds januari rekening moeten houden met stikstofuitstoot op gevoelige natuurgebieden binnen een afstand van 25 kilometer. Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen ligt in deze zone, op ongeveer 10 kilometer. Voorheen was de afstand 5 kilometer. 

Een woordvoerder van de provincie legt uit: “Op dit moment wordt er aanvullend onderzoek (voortoets) gedaan naar de effecten in de verschillende Natura 2000-gebieden, zoals de Nieuwkoopse Plassen. Zodra duidelijk is wat de effecten van de stikstofdepositie op die gebieden zijn, kan gekeken worden welke maatregelen project N207 Zuid moet en kan nemen. Welke maatregelen dat zijn maakt onderdeel uit van dit onderzoek.”

Volgens de woordvoerder heeft de provincie besloten de plannen nu al vrij te geven om iedereen de gelegenheid te geven deze in te zien en erop te reageren. “Beide trajecten kunnen parallel lopen, omdat stikstofdepositie gaat over aanvullende maatregelen.”

De N207-Zuid is een nieuwe provinciale weg van de Moordrechtboog naar de Hoogeveense Weg in Boskoop. Het eerste stuk van de weg, tot en met de Vredenburghlaan, is inmiddels aangelegd. Het plan voor de aanleg van het laatste stuk is eind vorige maand gepubliceerd: het zogenoemde concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hier staat in waar de provincie de wegen en aanverwante fiets- en wandelpaden en ecologische verbindingszones van plan is aan te leggen. Tot en met 12 juli kunnen inwoners hierop reageren door te mailen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl.

De plannen worden toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 16 juni van 18.30 tot 21.30 uur in Flora Boskoop (Parklaan 4). De provincie waarschuwt dat er die dag avondvierdaagse wordt gelopen waardoor de Zijde tussen hefbrug en Parklaan voor verkeer wordt afgesloten.

Meer berichten