Logo hartvanwaddinxveen.nl

Gemeente Waddinxveen wil inwoners opvoeden qua afval

  •   keer gelezen

Waddinxveen - Wethouder Brigitte Leferink heeft in een nota aan de raad laten weten dat inwoners van Waddinxveen geïnformeerd gaan worden over de juiste wijze van omgaan met grondstoffen en afval. 

De nadruk zal worden gelegd op perikelen rond dumpingen en het informeren van inwoners over het goed scheiden van afval. Volgens de wethouder staan deze beide onderwerpen niet los van elkaar. “Verkeerde grondstoffen leiden niet alleen tot hogere kosten voor verwerking als restafval, afgekeurde grondstoffen worden door Cyclus apart (of niet) opgehaald. En dat betekent dat bijvoorbeeld PMD zakken kunnen achterblijven om pas ‘s middags of de volgende dag door Cyclus opgehaald te worden.” 

Leferink zegt verder: “Inwoners zijn dan vaak ontevreden en laten uit protest hun container op straat staan in de overtuiging dat dit ertoe zal leiden dat wij ons genoodzaakt zien de container weg te halen of alsnog (met onjuiste inhoud) te legen. Dergelijke containers worden pas geleegd in de eerstvolgende ronde (mits de vervuiling door de gebruiker is verwijderd).” Een nieuwe campagne moet inwoners leren om op een andere manier om te gaan met grondstoffen en afval. In het nieuwe centrum zijn twee locaties waar, volgens de wethouder, meerdere restafval containers naast elkaar staan. “Op deze locaties staan sinds kort borden bij de containers. Deze borden zijn bedoeld om gebruikers erop te attenderen dat zij beide containers kunnen gebruiken. Kan de ene container niet worden geopend, dan kan een tweede poging worden gedaan op de container ernaast.”
Inwoner Hein Wessels was dit onlangs al opgevallen en noemde het bord in de ingezonden lezersrubriek in Hart van Holland ‘nutteloze horizonvervuiling’. Hij schreef “Zonder dit bord, zouden deze mensen daar nooit opgekomen zijn…Maar helaas: beide containers waren geblokkeerd, zoals zo vaak.” Leferink schrijft in haar nota: “Soms leidt een bord tot opmerkingen van direct omwonenden. Maar ze dienen een algemeen doel en het is goed uitlegbaar waarom deze middelen moeten worden ingezet.” De campagne bestaat verder nog uit nieuwsbrieven en animatie-filmpjes.

Meer berichten