Logo hartvanwaddinxveen.nl

Lobby voor aansluiting op lightrailverbinding

  •   keer gelezen

Regio -  Gemeente Zuidplas lobbyt de komende jaren samen met de gemeente Gouda voor aansluiting van beide gemeenten én Waddinxveen op de zogenoemde Koningscorridor: een nieuwe regionale lightrail-verbinding van Scheveningen, via de Haagse wijk Binckhorst naar Zoetermeer.

Gezamenlijk onderzoek moet uitwijzen of het aanleggen van een dergelijke hoogwaardige openbaarvervoerverbinding uitkomst kan bieden voor zowel Den Haag als voor het ‘achterland’ bij het deels oplossen van de toenemende files op de A12. Het project wordt ‘zeer kansrijk’ genoemd.

Het lobbytraject is een van de acht projecten in het onlangs geactualiseerde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) voor de regio Midden-Holland, die mede door de gemeente Zuidplas worden getrokken. In totaal telt het uitvoeringsprogramma bij dat plan 39 projecten.

Door Waddinxveen worden vooral de projecten bekeken die met verkeersveiligheid hebben te maken zoals verkeersveilige woonwijken en veilige 60km/uur wegen, maar ook het stimuleren van ontwikkeling van tankinfrastructuur en lokale productie van waterstof en andere duurzame brandstoffen

RMP

en het afstemmen van brugopeningen (Blauwe Golf).

Meer berichten