Logo hartvanwaddinxveen.nl

Onderzoek woningbehoefte Waddinxveen: ‘dashboard wonen’ uitgebreid

  •   keer gelezen

Waddinxveen – De gemeenteraad van Waddinxveen heeft met de kleinst mogelijke meerderheid (11 tegen 10) een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om het ‘dashboard wonen’ uit te breiden met een onderzoek naar de woningbehoefte.

Door Erik van Leeuwen

Volgens PCW, het CDA en PvdA/GroenLinks kan zo’n tweejaarlijks onderzoek voor meer maatwerk zorgen bij de bouw van nieuwe woningen in Waddinxveen. De invoering van een dergelijk behoefteonderzoek is allesbehalve onomstreden, want WeWa, D66 en VVD vinden het een ‘papieren tijger’ en twijfelen aan het nut. “Alle instrumenten die nuttig kunnen zijn, willen we inzetten, maar in dit instrument zien wij geen toegevoegde waarde”, vond Sylvia Vink (WeWa).

Om de bouw meer af te stemmen op de vraag, heeft Waddinxveen sinds enige tijd een dashboard waarin allerlei gegevens worden verzameld die als basis dienen voor de woonvisie die over een jaar moet worden vernieuwd. De voorstanders zien het behoefteonderzoek als een extra instrument in de strijd tegen de wooncrisis. 

Volgens CDA-raadslid Frans Schwiebbe zouden de gegevens helpen bij het vaststellen van een gerichtere en verfijndere woonvisie. “De woonvisie is nu gebaseerd op landelijke cijfers.” Volgens hem worden de genoemde percentages in de woonvisie sowieso in Waddinxveen niet gehaald. “In Triangel is slechts acht procent sociale bouw.” 

Die opmerking ontlokte een reactie bij Vink, die de opmerking van Schwiebbe ‘kinderachtig’ noemde. ‘Wij weten allemaal dat de plannen voor Triangel van tien jaar geleden zijn. Bij alle nieuwe projecten volgen we de woonvisie.”

“Meten is weten”, zei PvdA/GroenLinks-raadslid Henry ten Zijthoff. “Doen dus.” Maar de tegenstanders hebben grote twijfels of het behoefteonderzoek, dat volgens de indiener van de motie - PCW-raadslid Albert Kerssies - zo’n twintigduizend euro kost, iets bijdraagt aan een oplossing. Ze geven aan dat planvorming een proces van jaren is. 

Ontraden
Wethouder Kirsten Schippers ontraadde de motie omdat de verwerking van de gegevens weer extra ambtelijke tijd kost. Ook zou de invoering technisch lastig zijn en zijn er meer structurele kosten. Alle partijen hebben wel de aanbevelingen van het woonrapport, dat onlangs door de Groene Hart Rekenkamer werd gepresenteerd, omarmd. Er is grote eensgezindheid om de lokale wooncrisis aan te pakken.

Het college komt volgende maand met een reactie op de aanbevelingen van dat rapport. De gemeenteraad vindt het jammer dat de reactie van het college zo lang op zich laat wachten en wil graag weten wat voor budget nodig is om de aanbevelingen uit te voeren.

Meer berichten