Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>Alles in de buurt ligt onder het gruis.&nbsp;</p>

Alles in de buurt ligt onder het gruis. 

update

Klachten over sloop raadhuis

  •   keer gelezen

Waddinxveen – Opwaaiend stof, gruis, geluidoverlast en aardtrillingen. Omwonenden zijn boos over de overlast die wordt veroorzaakt door de sloop van het voormalige gemeentehuis. Onlangs nog werden de bewoners aan de Jan Dorrekenskade-Oost en de Raadhuisstraat naar eigen zeggen ‘ruw opgeschrikt’ doordat een betonnen wandpaneel vanaf de eerste verdieping naar beneden zeilde.

Myriam Dijck

“Ik schrok me rot”, vertelt Kors Sels. Hij woont aan de Raadhuisstraat. “Al het glas in mijn huis stond te rinkelen. Het was net een mini aardbeving.” Vanwege de overlast heeft hij, net als een tiental anderen uit de buurt, deze week een klacht ingediend bij de gemeente. “Het is niet normaal wat hier gebeurt. De auto’s en achtertuinen liggen vol stof. ‘s Avonds proef je de beton in de lucht.” 

Dat sloper Knijnenburg een waterstraal op de sloopmachine richt zoals van tevoren was afgesproken, haalt volgens Sels weinig uit. “Met zo’n waterstraaltje bereik je niks. De wind staat vaak deze kant op, dus dan waait het stof alsnog dwars door het pand heen.” Achter het pand zijn de struiken bedekt met een poederlaag (gruis) en de auto’s zien grauw van het stof. Sels: “Wie gaat die troep opruimen?” 

Ook Klaas de Rooij van de Jan Dorrekenskade heeft een klacht ingediend. Hij vindt dat de gemeente niet voldoende heeft gecommuniceerd over de sloop. “We zijn niet goed geïnformeerd.” Door de omwonenden wordt onder andere om betere beregening gevraagd zodat er minder stof opwaait tijdens de sloop. Daarnaast eisen ze beter toezicht op de werkzaamheden. De Rooij hoopt vooral dat er zorgvuldiger gewerkt gaat worden. “We hebben het gevoel dat het een haastklus is.” 

De gemeente heeft in mei per brief de direct omwonenden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de bijbehorende spelregels die zijn afgesproken met het sloopbedrijf. In een reactie op de huidige commotie schrijft de gemeente: “Bij de sloop van het oude gemeentehuis proberen wij overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Daarom treft de aannemer maatregelen. Zo zijn er vooraf bouwkundige opnames gedaan van de gebouwen in de buurt van het oude gemeentehuis. Ook heeft de aannemer trillingsmeters geplaatst.” En er wordt tijdens de sloop met water gespoten.

Aanpassingen
Inmiddels zijn de bewoners door een handhavingsregisseur benaderd, die door de gemeente is ingeschakeld. Op vrijdagochtend 23 juli zijn er diverse controles uitgevoerd om en nabij het te slopen Raadhuis. Er worden nu op het sloopterrein aanpassingen gedaan en extra faciliteiten aangebracht. Kors Sels: “Ik vertrouw erop, dat de gemeente nu orde op zaken gaat stellen en de sloper Knijnenburg geobserveerd blijft worden.”

Meer berichten