Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Provincie reserveert ruim 80 miljoen euro voor warmteleiding

  •   keer gelezen

Regio - Een meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met het reserveren van 81 miljoen euro voor de aanleg van Warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+) door Gasunie. De WLQ+ is onderdeel van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland en levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de provincie.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Dit is een stap van formaat om de warmtevoorziening te verduurzamen en de restwarmte uit de havenindustrie te gebruiken voor de warmtelevering aan huishoudens en bedrijven. Ook kunnen we zo op termijn de uitstoot van CO2 en stikstof in Zuid-Holland verminderen. Aansluiting op een warmtenet is een kostenefficiënte manier om ‘van het gas los’ te gaan. Wij realiseren ons dat dit voorstel een fors beslag legt op de provinciale middelen, maar vinden dit passend en verantwoord tegen de achtergrond van de benodigde energietransitie.”

Subsidies
Op het warmtetransportsysteem kunnen in de toekomst ook andere bronnen zoals geothermie worden aangesloten. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal 81 miljoen euro bij aan de WLQ+, door middel van een subsidie.

Daarnaast is er een provinciale garantie van maximaal 22,5 miljoen euro voor het gehele systeem (WLQ/WLQ+) beschikbaar als subsidie in de vorm van een lening.

Meer berichten