Logo hartvanwaddinxveen.nl

Zo’n tachtig omwonenden dwars voor de kar bij nieuwbouwproject ‘t Suyt II

  •   keer gelezen

Waddinxveen - Zo’n tachtig omwonenden van de Onderweg/Kleikade zijn op z’n zachts gezegd ontstemd over het voorontwerpbestemmingsplan ’t Suyt II. Zij hebben tal van bezwaren tegen het plan en laten dit weten in een brief aan het college.

Al in 2013, maar ook bij de start van dit plan in 2019 is volgens de bewoners nadrukkelijk afgesproken met de gemeente dat de agrarische zone aan de Onderweg behouden blijft. Die belofte wordt geschonden in het voorontwerpbestemmingsplan.

Daarnaast vinden de bewoners het participatieproces volledig mislukt. Met name over Kirsten Schippers is men totaal niet te spreken; de wethouder die nota bene samenlevingsparticipatie in haar portefeuille heeft.

“Daarnaast hebben wij zeer grote bezwaren tegen de ontsluiting van ‘t Suyt II aan de Onderweg. Het is nu al druk en onveilig op de Onderweg en Kleikade en het zal hierdoor alleen nog maar toenemen.”

De bewoners die zich hebben verenigd in het comité Landelijk op de Onderweg betreuren het dat het gemeentebestuur al maanden geleden is begonnen met het bouwrijp maken van het gebied en dus alles al heeft aangetast zonder dat daarvoor een vergunning was aangevraagd. Pas zeer recentelijk heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. 

De bewoners gaan hiertegen bewaar maken. Een deel van de grond heeft nu nog een agrarische bestemming (de groene zone aan de Onderweg) en hier zijn mogelijk ook nog restanten van de Tweede Wereldoorlog te vinden. Het gebied zou volgens de bewoners een hoge archeologische waarde hebben. “Het gemeentebestuur dat aan ons vraagt dat we ons aan de regels houden, heeft hier wel een heel slecht voorbeeld gegeven”, schrijft het comité aan het college van burgemeester en wethouders.

Fouten
In een memo aan de raad gaf wethouder Kortleven eerder toe dat er fouten zijn gemaakt, maar wijst daarbij naar de Omgevingsdienst Midden-Holland die verkeerde informatie zou hebben verstrekt waardoor de gemeente in de veronderstelling was zonder omgevingsvergunning aan de slag te kunnen met de voorbelasting van ‘t Suyt II.

De omwonenden pleiten voor een nieuwe start waarbij het behoud van de agrarische zone weer het uitgangspunt zou moeten zijn en geen ontsluiting via de Onderweg.

Meer berichten