Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>Nieuwe huizen die gebouwd worden zijn al van het gas af.</p>

Nieuwe huizen die gebouwd worden zijn al van het gas af.

Visie warmte ligt klaar, nu alleen het geld nog

  •   keer gelezen

Waddinxveen – De gemeenteraad heeft de visie warmte van de gemeente ‘vrijgegeven’ waardoor het document ook is in te zien door de Waddinxveense inwoners. In de visie staat welk pad Waddinxveen wil bewandelen bij het verlagen van de CO2-reductie en het aardgasvrij maken van alle woningen en bedrijven.

Door Erik van Leeuwen

De belangrijkste vraag bij de warmtetransitie blijft in de visie onbeantwoord: wie gaat het betalen? Wethouder Brigitte Leferink (CDA) was daar duidelijk over. Zolang het Rijk geen uitsluitsel geeft over de financiële bijdrage, is Waddinxveen met handen en voeten gebonden, gaf zij aan. “Heel Nederland wacht op richtlijnen.”

Leferink vertelde ook dat Waddinxveen geen geld en ook geen capaciteit heeft om het onderzoek naar startbuurten te beginnen. Die startbuurten zijn aangewezen om verkenningen er ervaringen op te doen voor het daadwerkelijk uitrollen van de warmtetransitie. Leferink benadrukte nogmaals dat de startbuurten niet automatisch de buurten zijn die als eersten aan de beurt zijn om van het aardgas af te gaan. 

Met verduidelijking over de financiering en het uitblijven ervan, haalde Leferink de angel uit de discussie in de raad. De wethouder zit wat dat betreft knel tussen twee stromingen. De ene stroming (VVD, CDA) wil pas beginnen als duidelijk is wat de ommezwaai de inwoner gaat kosten, terwijl een andere stroming (D66, PvdA/GroenLinks) zo snel mogelijk de schop in de grond wil zetten, ook als er nog geen duidelijkheid is over bij wie de rekening op deurmat valt. “We moeten tempo maken”, zei Art-Jo Wittenberg (D66).

PCW en WeWa zijn, evenals PvdA/GroenLinks en D66, voorstander om de fase totdat de transitie echt op gang gaat komen te benutten voor een ‘tussenoplossing’: inwoners bewust maken van energiebesparende maatregelen en focussen op het aardgasvrij maken van de hoogbouw aan de Peter Zuidlaan en omgeving, de Horsten en omgeving en de Wingerdflat en omgeving, waar een warmtenet de goedkoopste en meest voor de hand liggende oplossing lijkt.

Meer berichten