Windenergie roept in de regio emotie op
Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>&#39;Zonnepanelen op daken van bedrijven en op de hoeken van bedrijfsterreinen windturbines.&#39;</p>

'Zonnepanelen op daken van bedrijven en op de hoeken van bedrijfsterreinen windturbines.'

(Foto: archief)

Windenergie roept in de regio emotie op

  •   keer gelezen

Waddinxveen - Waddinxveen moet serieus rekening gaan houden met extra windturbines op het eigen grondgebied.

Het lijkt er steeds meer op dat de stuurgroep van de Regionale Energie Strategie (RES) van de vijf gemeenten in Midden-Holland aanstuurt op een model waarbij de regionale energieopwekking plaatsvindt door middel van zon én wind.

Het vaststellen van een regionaal plan leidt tot steeds meer discussie. Vooral windenergie roept in de regio emotie op. Het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas zegt de komst van windturbines op eigen grondgebied niet te accepteren. Gouda en Krimpenerwaard hebben geen ruimte voor de turbines.

Waddinxveen heeft alle opties tot dusverre opengehouden en de kaarten tegen de borst gehouden. Afgelopen week staken woordvoerders van de Waddinxveense partijen de koppen bij elkaar. “Wij zitten op één lijn. Dat moet ook om onze huid zo duur mogelijk te verkopen”, zei één van de woordvoerders.

Dat is nodig, want het lijkt er steeds meer op dat de stuurgroep van de RES een voorkeur heeft voor een model waarbij energie wordt opgewekt met wind en zon. De regio staat voor een serieuze opgave, want om 1567 terajoule op te wekken voor 2030 zijn 67 windturbines of 550 hectare zon of een combinatie ervan nodig.

Tijdens een participatieavond op donderdag 11 februari werden vier testbeelden getoond waarbij de impact per scenario in beeld werd gebracht. Er kwam een duidelijke voorkeur uit voor energie op bedrijventerreinen.

Het voordeel zou zijn dat de infrastructuur al aanwezig is en dat de maatregelen de ruimtelijke schade beperkt. “Het is de beste oplossing”, zei een woordvoerder van Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland. “Deze regio kenschetst zich door grote cultuurhistorische en natuurlijke waarden en die moeten beschermd worden.”

Voorstander
Ook netbeheerder Stedin is een warm voorstander van een gecombineerde opwekking. “Wind gebruikt een derde van de netwerkcapaciteit. Door wind met zon te combineren zorg je voor constante opwekking”, zei gebiedsregisseur Eelco de Vink. “Wind en het schijnen van de zon gebeurt bijna nooit tegelijk.”

De ruimtelijke impact door windturbines en zonnepanelen op bedrijventerreinen is ook veel minder groot. Er hoeven geen extra zonneparken aangelegd te worden.

Wel zullen eigenaren van bedrijven verleid moeten worden tot investeringen. Niet iedere ondernemer zit te wachten op de aanschaf van zonnepanelen, zeker als daar geen financieel voordeel tegenover staat.

Zon en wind langs snelwegen lijkt op de tweede plaats te staan. Het testbeeld dat werd getoond over de ‘energiewegen’, beloofde voor Zuidplas en Waddinxveen weinig goeds wat betreft windmolens: de A12 en A20 zijn volop in beeld voor windturbines.

Meer berichten