Hergebruik groenafval vergemakkelijken
Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Pixabay

Hergebruik groenafval vergemakkelijken

  •   keer gelezen

Regio - De provincie wil het makkelijker maken om te experimenteren met het hergebruik van groenafval zoals bermmaaisel. Wie met een goed plan komt, kan in Zuid-Holland voortaan sneller aan de slag.

Nu wordt groenafval juridisch gezien als ‘afval’. Het moet daardoor ook als afval afgevoerd en verwerkt worden, en mag niet zomaar in de bodem terechtkomen. Terwijl dit in het geval van groenafval soms juist kansen biedt.

Bermmaaisel kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bodemverbeteraar of meststof. Er zijn diverse ondernemers en onderzoekers die daarmee willen experimenteren.

Beleidsregel
Als bevoegd gezag kan de provincie daarvoor in sommige gevallen ontheffing verlenen. Dat is tot nu toe een paar keer gebeurd, maar blijkt erg onduidelijk. Daarom heeft de provincie dit nu in een beleidsregel vastgelegd.

Dit moet meer duidelijkheid geven en ervoor zorgen dat ondernemers met een goed plan sneller aan de slag kunnen.

Het besluit is een van de stappen die de provincie zet bij de overgang naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. De provincie werkt daar samen aan met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Meer berichten