De fijnstofmeter wordt geïnstalleerd aan de gevel van een huis.
De fijnstofmeter wordt geïnstalleerd aan de gevel van een huis. Foto: archief

Fijnstofmeters blijven voorlopig hangen

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen - De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) onderzoekt of het mogelijk is om meer fijnstofmeters te plaatsen bij inwoners van Waddinxveen. Op dit moment zijn er twaalf (burger)meetstations.

De meters werden in de zomer van 2019 verspreid in Waddinxveen. Ze werden aangebracht op de gevels van woningen. Aanleiding voor de burgermeting was de onrust die onder de bevolking ontstond over tal van grootschalige ontwikkelingen op het gebied van (vracht)verkeer, woningbouw, industrie en de komst van biomassacentrales. 

Er is angst dat deze ontwikkelingen zouden leiden tot het vrijkomen van grote concentraties fijnstof die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de volksgezondheid. Een jaar onderzoek laat zien dat nergens op de twaalf plekken waar een meetkit staat concentraties fijnstof worden geregistreerd die hoger zijn dan wettelijk toegestaan. 

Wel is er één plek waar die grens wordt benaderd. De ODMH stelt hiervoor een nader onderzoek in en wil een tweede meter in het gebied plaatsen. Op één plek werd de wettelijk toegestane concentratie ruim overschreden, maar daar bleek het te gaan om een foutieve meting, veroorzaakt door een spin bij de sensor.

De omgevingsdienst stelt dat op dagen waarop de concentraties hoog lagen in Waddinxveen het ook in de rest van Nederland zo was. “Dit versterkt het beeld dat veel verontreinigende stoffen uit het buitenland afkomstig zijn.” Ook zijn er volgens de ODMH hoge concentraties meetbaar bij oostenwind. “In alle metingen is vooral de piek rond de jaarwisseling goed zichtbaar.” 

In 2019/2020 gold nog geen vuurwerkverbod.