Twee kerken samen verder onder de noemer 't Spectrum
Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>&#39;t Spectrum staat voor veelkleurigheid.</p>

't Spectrum staat voor veelkleurigheid.

(Foto: )

Twee kerken samen verder onder de noemer 't Spectrum

  •   keer gelezen

Waddinxveen - Met ingang van zondag 29 november gaan de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk samen verder als één nieuwe wijkgemeente onder de naam ’t Spectrum. Welk kerkgebouw door de nieuwe gemeente gebruikt gaat worden, is op dit ogenblik nog in onderzoek.

De Ontmoetingskerk kent al een lange geschiedenis in Waddinxveen. Op 22 oktober 1866 werd deze christelijk gereformeerde gemeente, later gereformeerde kerk, gesticht. De Immanuëlkerk heeft zich in 1940 afgesplitst van de centraal hervormde kerk. 

Beide gemeenten zijn al in het jaar 2010 als wijkgemeenten opgegaan in de protestantse kerk Waddinxveen en daarbinnen gaan ze nu dus samen één nieuwe wijkgemeente vormen. Voor de naam ’t Spectrum is gekozen, omdat het staat voor veelkleurigheid. 

De nieuwe wijkgemeente wil dit in de praktijk laten zien door voor een ieder een open huis te zijn, ongeacht geloofsbeleving, huidskleur, afkomst of geaardheid. 

In een persbericht van de wijkgemeente staat: “We willen solidair zijn met mensen in armoede, ziekte of nood zowel dichtbij als veraf en in woord en daad zorg dragen voor Gods schepping. De leden van de nieuwe wijkgemeente realiseren zich daarin soms te kort te schieten, maar zullen dat steeds opnieuw weer blijven proberen.” 

De eenwording op zondag 29 november kan door corona maar in kleine kring worden gevierd, maar het is ook te volgen via dienstmeekijken.nl/ontmoetingskerkwv.

Wie meer wil weten, kan contact opnemen via scriba-tspectrum@pkn-pgwaddinxveen.nl.

Meer berichten