Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: archief
Afvalbeleid

‘Afval scheiden loont’ nu even niet, PCW en WeWa willen herziening afvalbeleid

  •   keer gelezen

Waddinxveen - PCW en Weerbaar Waddinxveen willen dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden van een andere manier van afvalscheiding. Daarmee hopen zij tot betere prestaties te komen bij de afvalinzameling.

Door Erik van Leeuwen

Sinds 2018 wordt in Waddinxveen via het systeem ‘Afval scheiden loont’ het huishoudelijke afval ingezameld. Daarbij werd het doel gesteld maximaal 100 kilo aan restafval per inwoner op te halen. In 2016 was dit nog 226 kilogram. In 2018 ging het naar 118 kilo, maar vorig was er een kleine stijging te zien: 121 kilo. Dat getal is ook het uitgangspunt voor de komende jaren.

Volgens PCW en Weerbaar Waddinxveen is er een manier om minder restafval over te houden, door bij pmd- en restafval over te gaan op nascheiden in plaats van bronscheiden. “Hier is al veel onderzoek naar gedaan in diverse gemeenten en regio’s. Hiermee blijft gft-afval en oud-papier gescheiden ingezameld, maar worden pmd- en restafval gezamenlijk ingezameld en door machines bij de afvalverwerking gescheiden”, aldus Corné Verduijn, fractievertegenwoordiger van PCW. 

Volgens hem haalt een machine gemiddeld twee keer zoveel pmd uit afval dan de huidige bronscheiding. Hij denkt dat nascheiding ook voor lagere kosten zorgt. “Dat komt neer op tien, vijftien euro per huishouden.” 

Wethouder Leferink, die duurzaamheid in haar portefeuille heeft, vindt het echter nog te vroeg om over te stappen. “Het nieuwe afvalbeleid is pas in 2018 ingevoerd. Dat het restafval dit jaar is gestegen komt door de bijzondere coronasituatie. Veel mensen zijn thuis gaan werken. Bedrijfsafval, wat wij niet inzamelen, is verplaatst naar huishoudelijk afval.” 

Ze zei ook dat bronscheiding vooral werkt in grotere gemeenten, vanwege de hoogbouw. “Daar heeft men niet de mogelijkheid voor containers per huishouden. In een plattelandsgemeente als Waddinxveen is die er wel.” 

Motie
Helma Schippers (Weerbaar Waddinxveen) vroeg de wethouder of het niet mogelijk is een onderzoek te doen naar de opties. Verduijn gaf aan dat zijn fractie overweegt een motie in te dienen. “Om het verzoek wat meer body te geven.”

Een aantal partijen zag een dergelijk onderzoek echter niet zitten, zoals de VVD. “We leven in een bijzondere periode. Wij zitten niet te wachten op een onderzoek waarmee geld over de balk wordt gesmeten”, liet Femke Vleij weten. 

Volgens Verduijn hoeft dat onderzoek geen vele kantjes papier te beslaan. “Alleen in het kort aangeven wat de opties zijn. We hebben het systeem ‘Afval scheiden loont’ ooit bedacht om inwoners minder voor hun afval te laten betalen. Nu gaan ze meer betalen.” 

Afvalstoffenheffing omhoog
De afvalstoffenheffing in Waddinxveen gaat komend jaar met vier euro omhoog. Dat heeft te maken met de afvalbelasting van het Rijk die stijgt en de toenemende kosten voor de verwerking en inzameling van het afval.

Leferink: “De ambitie van 100 kilo blijft, maar voor de komende jaren wordt dat lastig te realiseren.”

Meer berichten