In Schieland en de Krimpenerwaard deden 250 mensen mee aan het onderzoek.
In Schieland en de Krimpenerwaard deden 250 mensen mee aan het onderzoek. Foto: hoogheemraadschap

Kwaliteit kleine wateren zoals vijvers en sloten vaak slecht

Algemeen 148 keer gelezen

Waddinxveen/regio - In Schieland en de Krimpenerwaard onderzochten deze zomer 250 mensen de kwaliteit van een sloot, singel of kleine plas in hun buurt. Een op de vijf van de onderzochte kleine wateren was goede kwaliteit, maar tachtig procent scoort matig tot slecht.

De scores in Schieland en de Krimpenerwaard komen overeen met de gemiddelde landelijke scores. ‘Vang de watermonsters’ was een landelijk onderzoek onder inwoners naar waterkwaliteit, waaraan dit jaar in totaal 2600 mensen deelnamen. De uitkomst van het onderzoek toont aan dat alle waterpartners samen voor de opgave staan, om op nog meer plekken de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid met elkaar samenwerken.

Ook boeren, bedrijven en bewoners kunnen helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden. Bijvoorbeeld door te vergroenen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Daarnaast door ervoor te zorgen dat bestrijdingsmiddelen, mest, afvalstoffen, medicijnresten, plastic, vet en verf niet terechtkomen in het oppervlaktewater.

Deelnemers aan het onderzoek bekeken onder andere het nitraatgehalte, het doorzicht, de oeverstructuur en de aanwezigheid van waterplanten en -dieren in en om het water. Bij het online inleveren van hun meetgegevens en foto’s kregen zij via een interactieve website extra informatie over waterkwaliteit.

De uitkomsten van de metingen in Schieland en de Krimpenerwaard zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde: 57 procent van de onderzochte vijvers, vennen, grachten, sloten en kleine plassen scoort slecht (troebel water), 23 procent scoort matig (tekenen van vervuiling) en 20 procent is goed (helder water met waterplanten en -dieren). 

Uit de wetenschappelijke controlemeting komt naar voren dat 87 procent van de kleine wateren slecht scoort als ook stikstof en fosfaat worden meegerekend. Stikstof en fosfaat horen van nature thuis in water, maar als de concentratie te hoog is, kan dat ten koste gaan van sommige plant- en diersoorten.