Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: archief

Meer natuur in de stad en op bedrijventerreinen

  •   keer gelezen

Regio - Gedeputeerde Staten wil aan de slag met een gezonder en veiliger Zuid-Holland en heeft daarvoor een startnotitie opgesteld die nog dit jaar wordt besproken met Provinciale Staten. 

De provincie zegt al het nodige te doen om de leefomgeving van inwoners gezonder en veiliger te maken. Onder meer via taken op het gebied van lucht- en bodemkwaliteit, gevaarlijke stoffen en geluid. 

Ook werkt de provincie aan oplossingen voor toenemende hitte en regenval. Maar ook andere onderwerpen waarmee de provincie zich bezighoudt, bieden kansen om gezond- en veiligheid een plek te geven. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de aanleg van natuur in de buurt van de stad. Of aan groen op bedrijventerreinen en inrichting van woonwijken, zodat mensen worden uitgenodigd meer te bewegen. 

Basis voor de startnotitie is onder meer een verkenning naar gezondheid in Zuid-Holland, die in 2019 is uitgevoerd. Hieruit bleek dat Zuid-Holland de provincie is met de grootste uitdaging op het terrein van gezondheid. Er wonen veel mensen in de steden, er zijn veel wegen en er is veel industrie. 

Ook blijken er relatief veel mensen in ongezonde wijken te wonen. In Zuid-Holland zijn al diverse partijen bezig met bovengenoemde vraagstukken zoals gemeenten, organisaties als de GGD, bedrijven en kennisinstellingen.

Meer berichten