Afbeelding
Foto: Primco B.V.

‘Vergunningsplicht biomassacentrales moet omlaag’

Algemeen Biomassacentrales

Regio - Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een persbericht. VNG wil onder andere de vergunningsplicht voor biomassacentrales, momenteel 15 megawatt, verlagen.

De VNG schrijft dat gemeenten, in het kader van het Klimaatakkoord, graag ‘tijdelijk gebruik’ van biomassa aan willen bieden als alternatief voor aardgas. Hierbij hebben ze echter wel te maken met verzet van inwoners over het ‘nut en noodzaak’ van biomassa, en de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Ook maakt de VNG zich zorgen over de manier waarop houtige biomassa als duurzame energiebron wordt gestimuleerd via subsidies. Bij deze onderwerpen is de gemeente het eerste bevoegde gezag, maar op de biomassadiscussie hebben ze ‘te weinig invloed’. De VNG pleit daarom voor een landelijke discussie en draagt hierbij een vijftal punten aan, waaronder het verlagen van de vergunningsplicht binnen de Omgevingswet, die onder andere over luchtkwaliteit gaat. 

In Waddinxveen liggen er plannen om in een straal van één kilometer drie centrales te bouwen van elk 14,8 megawatt. Omwonenden vrezen voor verslechtering van de luchtkwaliteit en hebben een zaak aangespannen tegen de bouw.