Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: archief HvH

Plannen ’t Suyt 2 voorbereid, maar raadsmeerderheid toch niet tevreden

  •   keer gelezen

Waddinxveen – De gemeenteraad stuurt aan op uitbreiding van het aantal woningen in fase 2 van nieuwbouwwijk ‘t Suyt. Drie partijen nemen geen genoegen met het voorgestelde woningbouwprogramma. Aanpassing in het aanbod betekent dat er meer woningen nodig zijn.

Erik van Leeuwen

In de plannen, die door het inmiddels gevallen college zijn voorbereid, wordt rekening gehouden met 150 woningen. De PCW, het CDA en PvdA/GroenLinks kunnen zich echter niet vinden in het woningbouwprogramma. Het is volgens hen te eenzijdig met naast sociale woningen alleen duurdere koopwoningen. “We missen de middenhuur en goedkopere koop, de zogenaamde starterswoningen”, aldus Albert Kerssies van PCW. 

Hij zette meteen groot in en stelde voor een sprong te maken naar 225 woningen. Kerssies wil, evenals het CDA, graag dat de woonvisie wordt gevolgd, met dertig procent sociaal, twaalf procent middenhuur, vijftien tot twintig procent goedkope koopwoningen en de rest duurdere koop. 

“Het is het enige stukje grond dat van de gemeente zelf is. Dat moeten we op een zo goed mogelijke manier ontwikkelen”, reageerde Frans Schwiebbe (CDA). Hij vindt dat de gemeente een slag kan slaan. “Zoals de plannen nu zijn, lijkt het een wijk in Wassenaar. In Triangel staan 34 woningen per hectare, hier zeventien. Dat lijkt mij niet nodig.”

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis, die in deze wethoudersloze periode alle portefeuilles beheert, gaf aan dat sleutelen aan het woningbouwprogramma grote financiële consequenties heeft. “Met het huidige programma draaien we met de grondexploitatie een kleine plus. Als u het aantal van 150 woningen wilt aanpassen, gaan we ver de min in. De enige manier om dat nog te compenseren, is door het budget voor de duurzaamheidsmaatregelen te verlagen.” 

Twee bomen
Daar was D66 niet blij mee, want Juliette Brandenburg blies juist de loftrompet over de huidige plannen. “We zijn erg enthousiast. Twee bomen per woningen. Prachtig.” Nieuwenhuis begreep de wens voor een andere verdeling van de soorten woningen, maar maakte ook duidelijk dat Waddinxveen niet onbeperkt mag bouwen. “We mogen bouwen tot de grens van 160. Daarboven moeten we met de provincie overleggen. Dat kost veel tijd. Bovendien is dan nu heel veel werk voor niets gedaan.”

De geschetste bandbreedte door Nieuwenhuis overtuigde de VVD, dat ook graag meer middenhuur ziet, om te kiezen voor het maximaal aantal woningen van 160. Weerbaar Waddinxveen had eerder al laten weten het plan in de huidige staat te willen behouden. PCW, CDA en PvdA/GroenLinks bleken niet gevoelig voor de argumenten van Nieuwenhuis. Ook niet voor de uitleg dat hoogbouw in een wijk aan de flanken van het dorp niet wenselijk is. 

Iedereen was het wel over één ding roerend eens: er moet in belang van de Waddinxveense woningmarkt snel gebouwd worden.

Meer berichten