Bewoners voerden actie tegen de biomassacentrales.
Bewoners voerden actie tegen de biomassacentrales. Foto: archief HvH

Mildere vorm van motie ‘Stop Biomassa’ aangenomen

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen – De gemeenteraad heeft woensdag 30 september alsnog de motie met de naam ‘Stop Biomassa’ aangenomen. De eerste versie haalde het niet, wel een aangepaste en veel mildere variant.

Erik van Leeuwen

PvdA/GroenLinks, D66 en Weerbaar Waddinxveen hadden het initiatief voor de motie genomen. Het voorstel werd voor de zomer echter nog onvoldoende gesteund. Vanwege het late tijdstip van de vergadering destijds – het was al één uur in de nacht - werd besloten de behandeling van de motie over het zomerreces heen te tillen.

Dat gaf de indieners de tijd te sleutelen aan de motie. De tegenstanders konden zich niet vinden in de kern: volgens de PCW, VVD en het CDA werd de gemeente verzocht om eens te kijken naar alle wegen om de komst van de drie grote biomassacentrales in Waddinxveen tegen te gaan. 

De drie partijen waren bang dat er grote schadeclaims zouden volgen richting de gemeente. Dat risico wilden zij niet nemen, ondanks dat de drie aangaven tegen de biomassacentrales te zijn. “Niemand in deze raad is voor de biomassacentrales, maar we moeten het wel doen binnen de regels van de wet”, herhaalde Andrea van der Ploeg het grote bezwaar van de ‘drie’.

Nieuwe motie
“We willen het randje opzoeken, maar niet eroverheen gaan”, zei PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Halvard Jan Hettema woensdag als reactie. Hij diende met D66 en Weerbaar Waddinxveen een nieuwe motie in, die wel op de steun van het CDA, de PCW en de VVD kon rekenen. In de nieuwe motie wordt de gemeente verzocht onderzoek te doen of het binnen de geldende wet- en regelgeving mogelijk is om de omgevingsvergunningen in te trekken en wat de kosten zijn van het intrekken van die vergunningen.

Ook komt er een onderzoek of er door de betrokken partijen bij het ministerie een financiële vergoeding kan worden geclaimd. De motie roept de gemeente ook op om met de bedrijven in gesprek te gaan over andere vormen van energie- en/of warmteopwekking. Volgens burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis was de motie, zoals die nu is, uitvoerbaar. “Hier kunnen we wat mee.”