Afbeelding
Foto: archief HvH

Voorraad sociale woningen slinkt

Algemeen

Waddinxveen - Het gegeven dat de sociale woningvoorraad het afgelopen jaar in Waddinxveen is afgenomen met vijftien woningen, heeft bij het CDA teleurstelling en boosheid opgewekt. “De mensen staan in de rij voor een woning”, aldus raadslid Frans Schwiebbe. 

Door Erik van Leeuwen

Het CDA stelde tijdens de raadscommissie op 1 juli kritische vragen. Aanleiding voor die vragen waren cijfers uit de jaarstukken waaruit blijkt dat er in Waddinxveen vier nieuwe sociale woningen bij zijn gekomen, maar dat er twaalf sociale woningen als middenhuurwoningen zijn verhuurd en zeven zijn verkocht. 

Wethouder Martin Kraaijestein zei in een reactie dat hij verwacht dat er in 2020 weer meer sociale woningen bijkomen. Hij gaf aan dat Waddinxveen nu zit met een erfenis uit het verleden. “We plukken de wrange vruchten van afspraken die jaren geleden zijn gemaakt tussen vorige colleges en ontwikkelaars.” 

Frans Schwiebbe, die al lang voorvechter is van meer sociale woningen, vindt dat Kraaijestein daarmee ‘de halve waarheid’ vertelt. 

“Het klopt dat dit college met handen en voeten gebonden is door afspraken met de Triangel. Maar ik vind het belachelijk dat door Woonpartners Midden-Holland nog steeds woningen worden onttrokken uit het sociaal huursegment. Het argument dat meer woningen in het middenhuursegment goed zou zijn voor de doorstroming, is niet de taak van een corporatie, maar van een ontwikkelaar.”