Logo hartvanwaddinxveen.nl
Het Gouwepark is bijna gevuld.
Het Gouwepark is bijna gevuld. (Foto: Erik van Leeuwen)

Wat te doen met de miljoenenopbrengst van Gouwepark?

  •   keer gelezen

Waddinxveen – Waddinxveen kan met Zuidplas en Gouda binnenkort de opbrengsten van bedrijvenpark Gouwepark gaan verdelen. Het gaat om miljoenen. Partijen in de raad hebben zo hun voorkeur hoe en waarvoor dat verdiende geld te gebruiken.

Door Erik van Leeuwen

Gouwepark is een gezamenlijk project van de gemeenten Zuidplas, Gouda en Waddinxveen. Het bedrijventerrein liep na een aarzelende start snel vol met bedrijven, mede geholpen door de gunstige economische wind die er de afgelopen jaren waaide. De laatste kavels hopen de drie gemeenten de komende jaren van de hand te doen. 

Daarmee kan het park, dat ligt op het grondgebied van Zuidplas, overgedragen worden aan die gemeente. Het succes is te meten in de winstnemingen die de drie gemeenten de komende jaren kunnen doen. “Voor dit jaar kunnen we een miljoen euro verwachten, voor 2021 ook”, vertelde een tevreden wethouder Martin Kraaijestein. “Daarnaast zal nog zo’n 5,3 miljoen euro door de drie partijen te verdelen te zijn minus de compensatie voor eventueel niet verkochte kavels.” 

De miljoenen werden door de gemeenteraad met gejuich ontvangen. Over de besteding ervan zijn de meningen verdeeld. Die van de VVD staat haaks op die van de andere fracties. De liberalen willen het geld gebruiken om de tekorten, die ontstaan zijn door het coronavirus, te dekken. Een klein jaar geleden diende het al een motie in om de winsten over te hevelen naar het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo, red.). 

Vraag is antwoord
PCW-raadslid Hans van Mourik zag dat plan totaal niet zitten. Volgens hem horen winsten uit het grondbedrijf ook weer daar terecht te komen. “We hebben in Waddinxveen ook projecten die verliesgevend zijn, zoals het Sleutelkwartier en het centrum. En zo florissant is de meerjarenbegroting niet. In 2023 zou Waddinxveen nog maar een klein beetje reserve hebben.” Ook de andere fracties vinden dat het geld naar het grondbedrijf moet gaan.

CDA-raadslid Frans Schwiebbe, dé pleitbezorger van meer sociale woningen in Waddinxveen, zag zijn kans schoon. “Is het niet een idee dat we een miljoen euro gebruiken voor nieuwe sociale woningen?” Hij gaf zelf het antwoord erachteraan. “Ja, laten we dat doen.”

Meer berichten