Logo hartvanwaddinxveen.nl
(afbeelding SAMH)
(afbeelding SAMH) (Foto: )

Gemeenteraad schrikt van financieel beleid Streekarchief

  •   keer gelezen

Waddinxveen – Het Streekarchief Midden-Holland heeft woensdag 3 juni zware kritiek te verduren gekregen van de gemeenteraad. De partijen zijn allesbehalve te spreken over het financieel beleid van de regionale archiefdienst.

Door Erik van Leeuwen

Waddinxveen betaalt als één van de gemeenten in Midden-Holland mee aan de exploitatie van het Streekarchief in Gouda. De dienst is al jaren zoals wethouder Hannie van der Wal het verwoordde ‘een zorgenkindje’. Er moest in het verleden regelmatig voor extra benodigde middelen worden aangeklopt bij de gemeenten. 

“Er werken maar enkele mensen en het streekarchief is daardoor kwetsbaar”, aldus Van der Wal. Jaren werd gedacht dat de financiële kwetsbaarheid van de organisatie te maken had met twee langdurige ziektegevallen en de kosten voor inhuur van vervangend personeel. 

Er was meer aan de hand. Sinds dit jaar is de financiële boekhouding overgegaan naar de Omgevings Dienst Midden-Holland. De financiële afdeling van de ODMH kwam al snel tot de ontdekking dat er veel andere redenen waren waardoor de kosten opliepen zoals bijvoorbeeld een te lage inschatting van personele kosten waardoor de begroting niet sluitend was en er een laag weerstandsvermogen ontstond.

“Het Streekarchief heeft dat zelf nooit geweten en ook de accountant en het algemeen bestuur hebben het niet ontdekt”, liet Van der Wal weten. De raad reageerde stomverbaasd. “Hier schrik ik van”, reageerde Bart Wiekart (VVD). “Ze hebben zitten slapen”, wond Bastienne Prins (CDA) er geen doekjes om. 

Slapen
Vanuit de raad kwam dan ook de luide roep om te onderzoeken of het Streefarchief in de toekomst niet samen kan gaan werken met andere archieven. Volgens Van der Wal wordt daar nu ook naar gekeken. “Een fusie met een andere streekarchiefdienst is al onderzocht, maar dat bood geen voordelen.”

De inkomsten verhogen is lastig. Educaties met scholen worden kostendekkend aangeboden. De bijdragen verhogen van de deelnemers is lastig, want scholen krijgen ook maar een beperkte subsidie. “Het is heel lastig om een goed business-model te creëren.” 

Meer berichten